Danskernes bankindlån stiger i november

Danskernes bankindlån stiger til ny rekord. De mange milliarder, som hober sig op på danskernes bankkonti, har fungeret som en vigtig buffer i en dyrere tid, hvor inflationen har været på sit højeste i omkring 40 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Danskerne har i alt 1.132 mia. kr. stående på helt almindelige bankkonti ved udgangen af november. Det er en stigning på 10,6 mia. kr. i forhold til måneden før. Det viser nye tal fra Nationalbanken. Statistikken går tilbage til 2003.

Danskernes bankindlån stiger til ny rekord. De mange milliarder, som hober sig op på danskernes bankkonti, har fungeret som en vigtig buffer i en dyrere tid, hvor inflationen har været på sit højeste i omkring 40 år. Vi skal i den forbindelse dog samtidig også huske, at bankindlånet er ulige fordelt blandt danskerne.

I løbet af 2023 er der tillagt 32 mia. kr. til danskernes bankindlån. I 2022 og 2021 steg bankindlånet med henholdsvis 44 og 28 mia. kr. til sammenligning. De mange milliarder fordeler sig med 235.000 kr. i gennemsnit pr. voksne dansker, hvilket vi dog ved, er meget ulige fordelt, mens mange også har måtte tære på opsparingen. Så kan man ikke helt genkende det beløb fra netbanken, så giver det god mening.

Bankindlånet er over de seneste par år vokset ganske flot på trods af de voldsomme prisstigninger. Det skyldes flere årsager. Beskæftigelsen slår rekord, mens også lønningerne igen stiger hurtigere end lønningerne, og det giver bedre mulighed for at spare op. Det medvirker også til at øge den samlede lønindkomst, og er en underliggende pil op for indlånet. Hertil får danskerne i gennemsnit igen positiv rente på deres bankindlån, og det øger incitamentet til at spare op. Sidst men ikke mindst ved vi, at danskernes friværdi i boligerne har meget at sige for indlånet, og friværdierne er som helhed store trods fald fra toppen sidste år.

Relaterede artikler