Danskernes aktieformuer slutter 2023 af med bravour

Danskernes aktieformuer drønede op i november. Også obligationsformuerne fortsætter i vejret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger voksede med 22 mia. kr. i november. Det er den kraftigste stigning i 9 måneder og kan tilskrives højere aktiekurser. Danskernes samlede aktieformue lyder på 616 mia. kr. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Danskernes aktieformuer drønede op i november. Mildest talt en fremgangsrig måned. Skeler vi til det danske C25-indeks, så steg det da også med det kraftigste i et år. Dagens tal dækker alene november, og ser vi ind i december, er der yderligere udsigt til, at aktieformuerne kan slutte 2023 af med bravour. Ak­tie­mar­ke­der­ne er således fortsat op i december, og det bidrager til forventningen om endnu en stærk måned for danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger.

Fremgangen i danskernes aktieformuer kan i særdeleshed tilskrives en stærk november måned på ak­tie­mar­ke­der­ne. Tager vi udgangspunkt i det hjemlige C25-indeks, så steg det med næsten 7%. De positive takter for C25 indekset fortsatte ind i december, hvor indekset gik frem med mere end 5%. Det kan medvirke til at trække yderligere op i formuerne, når vi får nye tal senere i januar.

Også ob­liga­tions­for­mu­er­ne fortsætter i vejret. Ren­testig­nin­ger, og dertilhørende højere renteafkast, har de seneste år vækket danskernes interesse for obligationer. De danske husholdningers samlede ob­liga­tions­for­mue lyder nu på 76 mia. kr. Til sammenligning var den mindre end 50 mia. for blot et år siden. Ob­liga­tions­be­hold­nin­ger­ne er dermed braget op med 63% på et år.

Relaterede artikler