Beskæftigelsen stiger igen

Beskæftigelsen slår ny rekord. Der kom i 2023 samlet 31.900 flere personer i arbejde. Og december er tilmed ikke gjort op endnu.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 3.169 personer i november, når der tages højde for sæson. Beskæftigelsen slår dermed igen ny rekord med nu 3.005.600 lønmodtagere i arbejde.

Beskæftigelsen slår igen ny rekord. Det er et meget imponerende arbejdsmarked, som har stået imod den massive modvind og blevet ved med at vokse. Der kom i 2023 samlet 31.900 flere personer i arbejde. Og den sidste måned for året er tilmed ikke gjort op endnu.

Dagens tal dækker til og med november, men mere friske tal for antallet stil­lings­op­slag viser en fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft ind i december. Ifølge tal fra december blev der slået mere end 20.000 nye stillinger op. Det er gennem de seneste 20 år alene oplevet 4 gange, at december har budt på mere end 20.000 stil­lings­op­slag. Det er derfor ikke umuligt, at der er ny be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning og rekord i sigte for den sidste måned i 2023.

Vi forventer, at vi ind i 2024 vil opleve fald i beskæftigelsen. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse, og dansk økonomi er i recession. Forsinkelsen kan være op mod et helt år, fra økonomien går ned i tempo, til ar­bejds­mar­ke­det vender snuden nedad. Meget peger dog på en blød landing, som vi også forventer. Økonomien og ar­bejds­mar­ke­det står et stærkt sted.

Vores forventning om et fald i beskæftigelsen til næste år kommer af en ringere efterspørgsel i økonomien. Forbrugernes købekraft er svækket af tidligere høj inflation og sidenhen stigende renter. Samtidig har store dele af industrien oplevet tilbagegang, og eksporten kan have en mere udfordrende tid i vente med en skrumpende økonomi i flere af vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler