Bankindlån slutter 2023 rekordhøjt

I årets løb er der lagt hele 69 mia. kr. til danskernes indestående på helt almindelige bankkonti, som nu lyder på mere end 1.150 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at bankindlånet steg med 28 mia. kr. i december. Bankindlånet lyder derfor på i alt 1.160 mia. kr. ved udgangen af 2023. Statistikken går tilbage til 2003.

Bankindlånet slutter 2023 rekordhøjt. I årets løb er der lagt hele 69 mia. kr. til danskernes indestående på helt almindelige bankkonti, som nu lyder på mere end 1.150 mia. kr. De mange milliarder har fungeret som en vigtig buffer i en tid med høj inflation og højere renter, om end bankindlånet langtfra er lige fordelt.

I slutningen af 2020 krydsede danskernes bankindlån 1.000 mia. kr. for første gang. Siden er der lagt mere end 100 mia. kr. til. I 2023 blev der lagt 69 mia. kr. til, mens beløbet var 44 og 28 mia. kr. i henholdsvis 2022 og 2021. De mange milliarder fordeler sig med 241.000 kr. i gennemsnit pr. voksne dansker, hvilket vi dog ved, er meget ulige fordelt, mens mange også har måtte tære på opsparingen. Så kan man ikke helt genkende det beløb fra netbanken, så giver det god mening.

Bankindlånet er over de seneste par år vokset ganske flot på trods af de voldsomme prisstigninger. Det skyldes flere årsager. Beskæftigelsen slår rekord, mens også lønningerne igen stiger hurtigere end lønningerne, og det giver bedre mulighed for at spare op. Det medvirker også til at øge den samlede lønindkomst, og er en underliggende pil op for indlånet. Hertil får danskerne i gennemsnit igen positiv rente på deres bankindlån, og det øger incitamentet til at spare op. Sidst men ikke mindst ved vi, at danskernes friværdi i boligerne har meget at sige for indlånet, og friværdierne er som helhed store trods fald fra toppen sidste år.

Relaterede artikler