Året starter med lidt færre konkurser

Konkurserne starter lidt lavere i 2024, dog stadig til den høje side. Det skyldes flere ting, herunder højere omkostninger og renter for virksomhederne, samt tilbagebetalingen af coronalån.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i januar var 207 konkurser i såkaldt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er 11% færre end i december, som bød på 232 konkurser. Aktive virksomheder har ansatte eller en omsætning på over 1 mio. kr.

2023 bød på mere end 3.000 konkurser, hvilket var det højeste siden 2010. Også 2022 bød på et højt antal konkurser, men det ser ud til, at begyndelsen på 2024 lægger lidt mere blødt ud.

Konkurserne starter lidt lavere i 2024, om end de stadig er til den høje side. Det højere antal konkurser har efterhånden stået på i snart i to år. Det skyldes flere ting. Virksomhederne har været ramt af højere omkostninger og højere renter, og det sætter sine spor sammen med lavere efterspørgsel. I tillæg har til­ba­ge­be­ta­lin­gen af coronalån også betydet et højere antal konkurser i en periode.

Virksomhederne har i lighed med mange danskere oplevet et massivt om­kost­nings­pres. Ser vi på pro­du­cent­pri­ser­ne, så er de godt nok 3,6% lavere i dag sammenlignet med samme tid sidste år, men befinder sig fortsat 42% højere end for tre år siden. I samme ombæring er renterne markant højere, og ligger omkring 4% på et variabelt forrentet realkreditlån i dag, mens den samme rente var negativ for to år siden. I tillæg melder flere virksomheder om mangel på efterspørgsel. I industrien er det næsten 4 ud af 10 virksomheder, som fortæller om mangel på efterspørgsel, mens det i byggeriet og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er 3 ud af 10 virksomheder.

Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023 til 50.000 virksomheder. Ifølge Skat­testy­rel­sens seneste opgørelse, er de fleste coronalån betalt tilbage. Men der er stadig oprettet til­ba­ge­be­ta­lings­ord­nin­ger for 0,7 mia. kr., mens 2,3 mia. kr. er under inddrivelse. Herudover er 100 mio. kr. i rykkerproces.

Relaterede artikler