2023 havde flest konkurser siden 2010

Virksomhederne oplevet et øget omkostningspres, og senest er efterspørgslen begyndt at falde.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 237 konkurser blandt aktive virksomheder i december, når vi tager højde for sæson. Aktive virksomheder er virksomheder med ansatte eller med en omsætning på over 1 mio. kr. Det samlede antal konkurser i 2023 ender på 3.078. Det er en stigning på knap 250 konkurser i forhold til 2022 og samtidig det højeste antal konkurser siden 2010.

2023 bød på det højeste antal konkurser i 13 år. Stigningen i konkurserne begyndte allerede i 2022 og er altså båret med hele vejen gennem 2023. Flere årsager ligger bag det højere antal konkurser.

En del virksomheder har været igennem en periode med til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, og det har unægtelig fået visse virksomhederne til at dreje nøglen om. I tillæg har virksomhederne oplevet et øget om­kost­nings­pres, og senest er efterspørgslen begyndt at falde. Det højere niveau for konkurser kan også fortsætte ind i 2024.

Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr. Der har været be­ta­lings­fri­ster i 2022 og 2023 til 50.000 virksomheder. Ifølge Skat­testy­rel­sens opgørelse, er de fleste coronalån betalt tilbage, men der er stadig 2,3 mia. kr. under inddrivelse. Der er oprettet til­ba­ge­be­ta­lings­ord­nin­ger for 0,7 mia. kr., mens 100 mio. kr. er i rykkerproces.

Flere virksomheder beretter om mangel på efterspørgsel. I industrien melder næsten 4 ud af 10 virksomheder om mangel på efterspørgsel. Og så meget mangel, at det er direkte hæmmende for produktionen. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne og i byggeriet er det omkring 3 ud af 10 virksomheder. For alle tre brancher er det i den høje ende historisk set.

Relaterede artikler