Udsigt til lavere fødevarepriser

Det er især på fødevarer, at danskerne har udsigt til lavere priser i den kommende tid, hvis virksomhedernes egne forventninger holder stik. Det er ikke nogen garanti, men næsten halvendelen af fødevarevirksomhederne signalerer, at der er prisfald forude.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 48% af virksomhederne i detailhandelen med fødevarer forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder. De høje andele befinder sig på et niveau, som ikke er registreret før i statistikkens 12-årige levetid.

Danskerne har udsigt til prisfald i butikkerne. Det er især på fødevarer, at danskerne har udsigt til lavere priser i den kommende tid, hvis virk­som­he­der­nes egne forventninger holder stik. Det er ikke nogen garanti, men næsten halvendelen af fø­de­va­re­virk­som­he­der­ne signalerer, at der er prisfald forude. Og under alle omstændigheder ser tiden med kraftige prisstigninger ud til at være et afsluttet kapitel for nu, og det er på alle tænkelige måder en god nyhed for de hårdtprøvede hus­hold­nings­bud­get­ter.

At mange virksomheder forventer at sænke priserne, står i stærk kontrast til sidste år, hvor mange virksomheder omvendt forventede at hæve priserne. I foråret sidste år forventede 80% af virksomhederne i fø­de­va­re­han­de­len at hæve priserne. I dag er der blot 7% af virksomhederne.

Om­kost­nings­pres­set for virksomhederne er da også kraftigt mindsket siden toppen for et år siden. Her toppede pro­du­cent­pri­sin­dek­set toppede med en årlig stigning på 38%. Den seneste opgørelse fra august viser, at der i den årlige vækst var et fald på -7,5%. Det er både kærkomment for virksomhederne, men også for forbrugerne, da det sænker behovet for at hæve priserne overfor danskerne og giver potentiale for at sænke prisen.

Relaterede artikler