Tyskerne valfartede til danske feriehuse i påsken

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at tyske gæster ved udgangen af februar har booket 57.364 husuger i marts og april. Det betyder, at påskemånederne når op på sit næsthøjeste antal bookinger nogensinde for tyske gæster – kun overgået af sidste år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at tyske gæster ved udgangen af februar har booket 57.364 husuger i marts og april. Det betyder, at påskemånederne når op på sit næsthøjeste antal bookinger nogensinde for tyske gæster – kun overgået af sidste år. For at gøre sam­men­lig­nin­gen retvisende tilbage i tid lægger vi marts og april sammen, da påsken kan optræde i begge måneder. En booket husuge angiver, hvor mange hele ugers bookinger der er foretaget til og med februar måned.

Igen i år har tusindvis af tyskere valfartet nordpå i påsken. Vi er vidne til en meget høj efterspørgsel efter at holde påskeferie i danske feriehuse fra de tyske gæster, som med længder overgår tiden før corona. Også antallet af danske bookinger ligger på et højt niveau, som kun er overgået af de seneste par år med corona.

Det samlede antal bookinger i de danske feriehuse når også højt op i påskemånederne i år. I alt er der booket 74.496 husuger ved udgangen af februar til marts og april. Det er det næsthøjeste nogensinde – kun overgået af sidste års 80.251 bookede husuger. De danske bookinger til marts og april udgør 13.367 husuger ved udgangen af februar i år, hvilket er lavere end i 2021 og 2022, men højere sammenlignet med tiden inden coronakrisen.

Der er udsigt til, at 2023 som helhed bliver endnu et flot år for udlejningen af danske feriehuse. Antallet af bookinger ved udgangen af februar til resten af året lyder på 411.878 husuger. Det er et beskedent fald på -1,5% i forhold til sidste år, som dog også bød på rekordmange overnatninger. Der er med andre ord meget der tyder på fortsat travlhed i det danske ferieland.

Der gemmer sig dog ri­si­ko­e­le­men­ter for turismen og udlejning af feriehuse og hotelværelser. Den høje inflation og deraf forringede købekraft rammer ikke kun herhjemme, men også udenfor landets grænser i fx Tyskland, hvor mange af turisterne i Danmark kommer fra. Den høje inflation kan få nogle til at droppe eller skrue ferieplanerne anderledes sammen. Det kan på sigt lægge en dæmper på rejselysten, hvis livremmen skal spændes ind, men er naturligvis meget afhængig af, hvor hårdt ramt økonomien i sidste ende bliver.

Relaterede artikler