Travl højsæson i turistbranchen

Højsæsonen bød på det næsthøjeste antal overnatninger i mindst 30 år på danske overnatningssteder. Næsten 13 mio. overnatninger blev det til i juli og august, hvilket samtidig er en pæn slat mere end i årene op til corona.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i højsæsonen (juli og august) var 12,97 mio. overnatninger på danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrehjem. Det er det næsthøjeste høj­sæ­sons­ni­veau nogensinde – kun overgået af sidste års 13,63 mio. overnatninger, som vel at mærke var den travleste højsæson i mindst tredive år.

Højsæsonen bød på det næsthøjeste antal overnatninger i mindst 30 år på danske hoteller, campingpladser, vandrerhjem og feriecentre. Næsten 13 mio. overnatninger blev det til i juli og august, hvilket samtidig er en pæn slat mere end i årene op til corona. Det kommer efter det travleste første halvår nogensinde. Det er imponerende. Turistbranchen har god grund til at være tilfreds.

I tiden før corona var der i gennemsnit 11,5 mio. overnatninger i højsæsonen i juli og august på danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrehjem. Så antallet af overnatninger i højsæsonen i år er altså en del højere end før corona. Det er særligt de tyske og hollandske gæster, der er kommet flere af efter corona. Omvendt er andelen af svenske og norske gæster faldet en anelse, hvilket formentlig kan tilskrives de svage norske og svenske kroner.

Antallet af overnatninger på de danske over­nat­nings­ste­der er flot, særligt set i lyset af, at danskerne har fået deres købekraft markant decimeret med den høje inflation gennem det seneste års tid. Udenfor landets grænser er købekraften også forringet, og det kan tage brodden af travlheden. Første halvår bød alligevel på rekordmange gæster, og med det in mente, er der grobund for fortsat travlhed på landets over­nat­nings­ste­der.

Relaterede artikler