Svag pil op på ledigheden

Ledighedspilen vender stadig opad. Det har den gjort med få undtagelser i de seneste mange måneder, og det er kort sagt en trist udvikling, at flere bliver ledige. Hvis man skal fremhæve noget positivt, så er det, at ledigheden stiger med meget små skridt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal viser, at ledigheden steg med 772 personer i oktober, når vi tager højde for sæson. Det er syvende måned i streg, at ledigheden peger op. Tallet er opgjort ved le­dig­heds­in­di­ka­to­ren, som offentliggøres kort efter månedsskiftet.

Ledighedspilen vender stadig opad. Det har den gjort med få undtagelser i de seneste mange måneder, og det er kort sagt en trist udvikling, at flere bliver ledige. Hvis man skal fremhæve noget positivt, så er det, at ledigheden stiger med meget små skridt. Det betyder, at ledigheden trods de seneste stigninger egentlig er lav historisk set. Det understreger robustheden på ar­bejds­mar­ke­det, som klarer sig flot trods modvind fra flere fronter.

I de seneste 18 måneder har le­dig­heds­in­di­ka­to­ren peget op i de 14 af månederne. Det har i alt givet ca. 15.000 flere ledige personer i perioden. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er steget fra 2,4% i foråret 2022 til nu 2,9%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er hammerstærkt, og det er med til at holde ledigheden i relativt kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og har på det allerseneste krydset 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. Farten er dog på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. De har generelt peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet ikke på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og inflationen har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler