Stryg til pensionsafkastet

Aktiemarkederne har da også været i det negative hjørne, og det smitter altså af på afkastene. I oktober har vi også været vidne til tab på aktiemarkederne, og der er derfor lagt i kakkelovnen til flere stryg til pensionsopsparerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren fik et gedigent negativt afkast på 91 mia. kr. i september. Det er anden måned i streg, at afkastet er negativt. Statistikken går tilbage til 2015*.

Pen­sions­af­ka­stet fik stryg i september. Ak­tie­mar­ke­der­ne har da også været i det negative hjørne, og det smitter altså af på afkastene. I oktober har vi også været vidne til tab på ak­tie­mar­ke­der­ne, og der er derfor lagt i kakkelovnen til flere stryg til pen­sions­op­spa­rer­ne.

Tilbagegangen i afkastet skyldes blandt andet den sure stemning på ak­tie­mar­ke­der­ne, mens også renteafdækning og obligationer trækker ned. Herhjemme faldt C25-indekset med lidt mere end 2% i september, men også de fleste af de store aktieindeks rundt i verden endte måneden med tab. Endnu værre kan oktober blive, da fx C25 har tabt omkring 6% i oktober

Ser vi på årets første 3 kvartaler til sammen, så er afkastet dog fortsat positivt trods et rædderligt 3. kvartal. Det er således blevet til et positivt afkast på i alt 39 mia. kr., hvor 5 måneder har budt på et positivt fortegn på afkastet, mens 4 har budt på negative afkast. Den bedre udvikling i afkastene i 2023 står i stærk kontrast til 2022, hvor det negative afkast var kolossalt. Det negative afkast beløb sig til omkring -700 mia. kr. sidste år. Det så dog allersortest ud efter de første 3 kvartaler, hvor det samlede tab lød på mere end -800 mia. kr. I den kontekst skal det dog med, at der i årene 2019-2021 var et positivt afkast på i alt 1.025 mia. kr.

Det er særligt kursstigninger på aktier, som har trukket det positive afkast i 2023, mens også obligationer har medvirket positivt. I 2022 var det særligt tab på obligationer og renteafdækning, som trak afkastene ned.

* Afkastet af in­ve­ste­rin­ger­ne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pen­sions­sel­ska­ber­ne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv.

Relaterede artikler