Slag til pensionsafkastet

Afkastet på danskernes pensioner fik slag i august, hvor der blev barberet næsten 32 mia. kr. af. Den sure stemning på aktiemarkederne er fortsat ind i september, og det kan betyde yderligere tæv til pensionsafkastene. Når det er sagt, så har første halvdel af året budt på et trecifret milliardafkast.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren havde et negativt afkast i august på -31,4 mia. kr. Det er første gang i tre måneder, at afkastet er negativt. Statistikken går tilbage til 2015*.

Det er særligt afkastet fra ak­tie­mar­ke­der­ne og renteafdækning, som trækker afkastet i negativt territorium i august. Ak­tie­mar­ke­der­ne havde bestemt også en sur måned, hvor der var negativt fortegn på alle de større indeks rundt om i verden. Den sure stemning er fortsat ind i september, som også har budt på aktiemarkeder i rødt terræn.

Afkastet på danskernes pensioner fik slag i august, hvor der blev barberet næsten 32 mia. kr. af. Den sure stemning på ak­tie­mar­ke­der­ne er fortsat ind i september, og det kan betyde yderligere tæv til pen­sions­af­ka­ste­ne. Når det er sagt, så har første halvdel af året budt på et trecifret milliardafkast. Det kom ovenpå et katastrofalt 2022, som bød på massive tab.

Ser vi på årets første otte måneder til sammen, så er afkastet fortsat positive på i alt 130 mia. kr. 5 af årets 8 måneder har således budt på et positivt afkast. Den positive udvikling i afkastene i 2023 står indtil videre i stærk kontrast til 2022, hvor det negative afkast var enormt. Det negative afkast beløb sig til omkring -700 mia. kr. sidste år. Det så dog allersortest ud efter de første 3 kvartaler, hvor det samlede tab lød på mere end -800 mia. kr. I den kontekst skal det dog med, at der i årene 2019-2021 var et positivt afkast på i alt 1.025 mia. kr.

Det er særligt kursstigninger på aktier, som har trukket det positive afkast i 2023, mens også obligationer har medvirket positivt. I 2022 var det særligt tab på obligationer og renteafdækning, som trak afkastene ned.

* Afkastet af in­ve­ste­rin­ger­ne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pen­sions­sel­ska­ber­ne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv.

Relaterede artikler