Producentpriserne falder i juli

Omkostningspresset for virksomhederne er lettet markant. Det er godt nyt ikke bare for landets virksomheder, mens også for de danske forbrugere. Der er slet og ret færre årsager til, at priserne bliver højere for forbrugerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set faldt med -0,6% i juli i forhold til måneden før. I løbet af det seneste år er pro­du­cent­pri­ser­ne faldet i 8 af månederne.

Sammenligner vi med samme tid sidste år, så er pro­du­cent­pri­ser­ne -4,3% lavere i juli. Vi skal næsten tre år tilbage for at finde tilsvarende årligt fald i pro­du­cent­pri­ser­ne. Pro­du­cent­pri­ser­ne toppede sidste år med en årlig stigning på 38%.

Om­kost­nings­pres­set for virksomhederne er lettet markant. Det er godt nyt ikke bare for landets virksomheder, mens også for de danske forbrugere. Der er slet og ret færre årsager til, at priserne bliver højere for forbrugerne. Det står i stærk kontrast til tidligere, hvor virk­som­he­der­nes omkostninger drønede op, og pris­stig­nin­ger­ne for danskerne buldrede derudaf.

Selvom priserne altså peger ned, så kommer de fra et meget højt niveau, som byggede sig op allerede fra midten af 2021. Derfor er pro­du­cent­pri­ser­ne fortsat markant højere end for blot to år siden. I forhold til samme måned i 2021 er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 29% højere. Det har presset virksomhederne. Konkurserne ligger på det højeste i 13 år, og selvom en god bid kan henføres til til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, så viser det også tydeligt et mere presset om­kost­nings­mil­jø.

Ændringen i for­bru­ger­pri­ser­ne plejer at følge med udviklingen i pro­du­cent­pri­ser­ne med en vis forsinkelse. Derfor er dagens tal gode nyheder for danskerne bredt set. I detailhandelen forventer blot 10% af virksomhederne at hæve priserne i den kommende tid, mens næsten 25% forventer at sænke dem. For detailhandel som beskæftiger sig med fødevarer, er tallene endnu tydeligere. Her forventer 54% af virksomhederne at sænke priserne i de kommende tre måneder. Billedet så helt omvendt ud for et år siden, hvor omkring 80% af virksomhederne, som handler med fødevarer ville hæve priserne, mens det var 60% for detailhandelen som helhed.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler