Prispresset letter for virksomhederne

Prispresset letter for virksomhederne. Virksomhederne kan for en stund tørre sveden af panden, efter at have været presset af meget kraftige prisstigninger gennem en lang periode.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer steg marginalt i april med 0,2% i forhold til marts. Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne falder dog. I april lå pro­du­cent­pri­ser­ne 1,5% højere end for et år siden. Tilbage i august, da pro­du­cent­pri­ser­ne toppede, lå stigningen i svimlende 38%.

Prispresset letter for virksomhederne. De priser, danske virksomheder skal betale for deres varer, er kravlet markant ned fra toppen i august. Virksomhederne kan for en stund tørre sveden af panden, efter at have været presset af meget kraftige prisstigninger gennem en lang periode.

Prispresset begyndte allerede at tage til i midten af 2021, og pro­du­cent­pri­ser­ne er fortsat markant højere end for to år siden. Tendensen siden september har dog været klar. Pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet i 6 ud af de seneste 8 måneder.

De faldende pro­du­cent­pri­ser varsler også godt nyt for forbrugerne. Det sænker nemlig behovet for at hæve priserne over for danskerne. De faldende pro­du­cent­pri­ser er endnu et tegn på, at inflationen er på vej ned fra tinderne.

Den høje inflation har det seneste år gjort det omkring 2.000 kr. dyrere hver måned at være en dansk børnefamilie. Inflationen toppede på over 10% i oktober, hvilket var det højeste målt i 40 år. Siden da er inflationen dog løjet af, og i april var den nede på 5,3%. Selvom det går den rigtige vej, så er inflationen fortsat alt for høj, men vi forventer, at faldet vil fortsætte.

Ændringen i for­bru­ger­pri­ser­ne plejer at følge med udviklingen i pro­du­cent­pri­ser­ne med en vis forsinkelse. Derfor er dagens tal gode nyheder for danskerne bredt set. Der er dog fortsat et efterslæb i priserne, og 40% af virksomhederne i detailhandlen forventer fortsat at skulle hæve priserne i den kommende tid. Vi forventer dog, at det tal vil falde i takt med at pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet, og at de allerede varslede prisstigninger effektueres.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler