Priserne på energi er faldet

Energipriserne er faldet tilbage fra sidste års rekordhøjder. 2023 ser derfor ud til at blive mere nådigt på energifronten for privatøkonomien, hvis de nuværende priser står til troende.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­pri­sen på strøm og naturgas faldt i 1. halvår af 2023. I gennemsnit kostede strøm 2,84 kr. pr. kilowatt-time (kWh) og naturgas kostede 14,99 kr. pr. kubikmeter (m3)*. Gen­nem­snits­pri­sen gælder for en forbruger, som bruger mellem 2.500 og 4.900 kWh i strøm og mellem 457 og 4.569 m3 i naturgas. Statistikken går tilbage til 2015.

Priserne i 1. halvår betyder, at prisen på strøm var 35% lavere end i 2. halvår af 2022 og 16% lavere end i 1. halvår af 2022. Vi skal dog i den forbindelse huske på, at elafgiften var midlertidigt afskaffet i 1. halvår, og det medvirkede til at trække prisen på strøm ned. Også priserne på naturgas er faldet, og er 21% billigere i 1. halvår af 2023 sammenlignet med 2. halvår af 2022. Sammenlignet med 1. halvår af 2022 er naturgas dog en anelse dyrere. Også her skal vi huske, at prisen på naturgas blev trukket ned i gennemsnit sidste år pga. udbetalingen af varmechecken. Sammenligner vi med tiden før de kraftige prisstigninger, så befinder både el- og gaspriserne sig fortsat på et højere niveau.

Energipriserne er faldet tilbage fra sidste års rekordhøjder. 2023 ser derfor ud til at blive mere nådigt på energifronten for pri­va­tø­ko­no­mi­en, hvis de nuværende priser står til troende. Rigtig mange danskere oplevede sidste år, at der blev gjort et massivt indhug i deres budget som følge af de høje energipriser. I tillæg kom prisstigninger på øvrige dele af forbruget, mens også stigende renter gav boligejere med variabel rente en ekstraregning.

I 2022 betalte en gennemsnitlig familie med et strømforbrug på 4.000 kWh 15.500 kr. for deres strøm. I 2023 kan den regning ende på omkring 13.000 kr., hvis priserne er uændrede i 2. halvår (og vi tager højde for, at elafgiften er genindført). Det giver en besparelse på 2.500 kr. For danskere med naturgasfyr kan det også blive til en besparelse i år. I 2022 kostede et gennemsnitligt forbrug på 1.650 m3 26.000 kr. I 2023 kan regningen ende på i omegnen af 24.000 kr., hvis priserne er uændrede i 2. halvår. Det er en besparelse på 2.000 kr.

*Note: I beregningen af for­bru­ger­pri­sen på naturgas i 2022 er værdien af varmechecken, som blev udbetalt i august 2022, fratrukket, hvilket foreløbigt er beregnet til 3,63 kr. pr. m3. Danmarks Statistik skønner, at ca. to tredjedele af gasforbrugerne har modtaget kompensation, hvorfor værdien af kompensationen for disse er større end det beregnede gennemsnit. Herudover er der korrigeret i forhold til for høj aconto opkrævning hos nogle selskaber, hvilket er behæftet med usikkerhed. For strøm udgør værdien af varmechecken ca. 1 øre pr. kWh, som også er fratrukket for­bru­ger­pri­sen i statistikken. I 1. halvår af 2023 var elafgiften reduceret fra ca. 0,8 kr. pr. kWh til 0,08 kr.

Relaterede artikler