Populært fradrag forhøjes i 2024

Der er større befordringsfradrag på vej til omkring 1,2 mio. pendlere. Skatterådet forhøjer nemlig kilometertaktsten på befordringsfradraget i 2024. Det betyder, at pendlere med mere end 12 km til arbejde får mere dækket.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

I en netop offentliggjort pres­se­med­del­el­se har Skatterådet meddelt, at de forhøjer ki­lo­me­tertak­sten på det populære be­for­drings­fradrag fra 2,19 kr. til 2,23 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen uanset transportform. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også forhøjet fra 1,10 kr. til 1,12 kr. Der er fortsat intet fradrag at hente for de første 24 km. Omkring 1,2 mio. danskere benytter sig hvert år af be­for­drings­fradra­get ifølge tal fra Skat­testy­rel­sen.

Der er større be­for­drings­fradrag på vej til omkring 1,2 mio. pendlere. Skatterådet forhøjer nemlig ki­lo­me­tertakt­sten på be­for­drings­fradra­get i 2024. Det betyder, at pendlere, som har længere end 12 km til deres arbejdsplads får dækket en større del af trans­portud­gif­ten til næste år. Man skal huske, at man kan få be­for­drings­fradrag uanset, om man pendler med bil, tog, bus eller cykel.

Det er især en forventning om højere benzinpriser til næste år, som får Skatterådet til at sætte ki­lo­me­tertak­sten op, og som altså indvirker på danskernes be­for­drings­fradrag. Skatterådet forventer, at en liter benzin i gennemsnit vil koste 15,94 kr. pr. liter til næste år. Til sammenligning forventede Skatterådet en gennemsnitlig benzinpris på 15,87 kr. i 2023, da de fastsatte be­for­drings­fradra­get på samme tid sidste år.

I dag koster en liter benzin omkring 14,50 kr. pr. liter*. Hvis Skatterådets forventninger til benzinprisen går i opfyldelse, så betyder den stigning, at en familie der kører 20.000 km om året i deres bil skal af med ca. 1.800 kr.** mere om året. Set i det lys giver det fin mening, at Skatterådet så vælger at hæve ki­lo­me­tertak­sten som bruges til beregning af be­for­drings­fradra­get.

En højere kilometertakst giver især pendlere med langt til deres arbejdsplads et større be­for­drings­fradrag. Det er personer bosat i vest- og sydsjællandske kommuner, som pendler længst ifølge Danmarks Statistik. De tilbagelægger i gennemsnit 62 km om dagen, når de skal frem og tilbage mellem deres bopæl og arbejdsplads.

* Kilde: OK Benzin. Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 16 km pr. liter benzin.

Relaterede artikler