Påbegyndt byggeri ligger lavt

Begrænsninger i produktionen fylder stadig, mens de højere renter også presser sig på. Det betyder dyrere finansiering, og det gør så i sidste ende, at der bliver igangsat mindre nyt byggeri.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 3. kvartal blev påbegyndt 6.133 boliger. Det er godt 1.800 flere i forhold til 2. kvartal. Statistikken er korrigeret for sæson og forsinkelser i BBR, men særligt opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal tages med et vist forbehold.

Strækker vi sam­men­lig­nin­gen til det samme kvartal i 2022 og 2021, så er der tale om en ret markant nedgang i det påbegyndte byggeri. Der er således 20% færre påbegyndte byggerier i år i 3. kvartal end i samme kvartal i 2022, mens det er hele 40% færre sammenlignet med 3. kvartal i 2021.

Det påbegyndte byggeri ligger lavt trods en mindre stigning i 3. kvartal. Begrænsninger i produktionen fylder stadig, mens de højere renter også presser sig på. Det betyder dyrere finansiering, og det gør så i sidste ende, at der bliver igangsat mindre nyt byggeri. I tillæg er frem­tids­ud­sig­ter­ne mudrerede, og det svækker også noget af lysten til at påbegynde byggeri.

Ser vi mod det fuldførte byggeri, så er det også faldet fra 2. til 3. kvartal. I 3. kvartal stod 7.705 boliger færdige, hvilket er en nedgang på 15% i forhold til 2. kvartal. Nedgangen kommer dog fra et højt niveau, hvor der i 2022 som helhed blev fuldført rekordhøje 40.000 boliger.

Byggeriet er fortsat godt i gang rundt om i landet, men tempoet er på vej ned fra sidste års rekordhøjder. Fra et byggeri bliver igangsat til det er færdigt, går der typisk en rum tid, og det er en af forklaringerne på, hvorfor byggeriet egentlig stadig er ganske fornuftigt. Byggeriet har været ramt af en lang række udfordringer i form af mangel på arbejdskraft, materialer og udstyr. Det har også givet markant højere byg­geom­kost­nin­ger til nye boliger.

De meget markante meldinger om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger har påvirket prisen på at bygge bolig. På det seneste er meldingerne dog blødt op, men ligger stadig til den høje side. Over det seneste år er byg­geom­kost­nin­ger­ne steget med 5,5%. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket op, mens lønningerne har trukket op i mindre grad.

Relaterede artikler