Ny stigning i ledigheden

Ledigheden er steget uafbrudt i næsten et år. Omkring 8.000 flere er blevet ledige i den periode, så det er svært at finde noget positivt i dagens tal. Vi hæfter os dog ved, at ledigheden kravler op i museskridt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden stiger med 492 personer i august, når vi tager højde for sæsonudsving. Det bringer ledigheden op på 84.280 personer. Ledigheden er fortsat lavere end før corona, hvor den lå omkring 100.000. Til sammenligning rundede vi 165.000 ledige efter finanskrisen.

Ledigheden er steget uafbrudt i næsten et år. Omkring 8.000 flere er blevet ledige i den periode, så det er svært at finde noget positivt i dagens tal. Vi hæfter os dog ved, at ledigheden kravler op i museskridt, og at ledigheden derfor er til den lave side trods stigningen. Vi forventer, at ledigheden vil fortsætte sine skridt op ad trappen i den kommende tid.

Ledigheden har overvejende haft pil op i de seneste 16 måneder. I 14 af månederne er ledigheden steget og der er føjet ca. 12.000 flere personer til ledighedskøen. Det har også bragt le­dig­heds­pro­cen­ten op fra de 2,4%, som blev nået i foråret sidste år. I dag lyder le­dig­heds­pro­cen­ten på 2,9%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er solidt. Det holder ledigheden i en kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og der er kommet næsten 24.000 flere i arbejde. Farten er dog på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. De har peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet ikke på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og inflationen har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler