Markant færre prisstigninger i vente

Prispresset letter gevaldigt hos danskerne. Det er virkelig gode nyheder for de danske forbrugere, at markant færre virksomheder forventer at hæve priserne, særligt i en tid hvor mange steder i privatøkonomien har stået for skud.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at blot 10% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne forventer at hæve priserne i de kommende tre måneder. Zoomer vi ind og ser på virksomheder, som handler med fødevarer, så er andelen, som forventer at hæve priserne, på 6%. I industrien forventer 7% at hæve priserne i de kommende tre måneder, mens det er 12% i ser­vi­ce­sek­to­ren.

De seneste tre måneder er andelen af virksomheder i detailhandelen, som forventer at hæve prisen, gået fra en andel på 46% til nu 10%. I handelen med fødevarer er vi gået fra en andel på 72% til nu 6%. På toppen for et år siden forventede 60% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne at hæve prisen i de kommende tre måneder, mens andelen lød på hele 81% i handelen med fødevarer.

Prispresset letter gevaldigt hos danskerne. Det er virkelig gode nyheder for de danske forbrugere, at markant færre virksomheder forventer at hæve priserne, særligt i en tid hvor mange steder i pri­va­tø­ko­no­mi­en har stået for skud. Det betyder dog omvendt ikke, at man skal gøre sig forhåbninger om, at priserne ligefrem skal falde set med den brede pensel.

Der er ikke udsigt til brede prisfald – i hvert fald set fra virk­som­he­der­nes synspunkt. 7% af virksomhederne i detailhandelen forventer at sænke prisen i de kommende tre måneder. I detailhandelen med fødevarer er der tale om 11%. Det er dog en noget større andel end for blot få måneder siden, hvor 0% af virksomhederne i handelen med fødevarer forventede at sænke deres priser

Om­kost­nings­pres­set for virksomhederne er mærkbart mindsket i de seneste måneder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er gået fra en rekordhøj årlig stigning på 38% i august sidste år til blot 1,5% i april. Det er både gode nyheder for virksomhederne, men også for forbrugerne, da det sænker behovet for at hæve priserne overfor danskerne.

Relaterede artikler