Ledighedspilen peger op

Ledigheden har atter pil op i september. Det er langtfra første gang, at ledigheden stiger. Det seneste halvandet år har ledigheden primært peget op. Der er dog ikke tale om en ledighed, som brager op, men mere en ledighed, som stille og roligt kravler opad.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 309 personer i september. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren, som offentliggøres kort efter månedsskiftet.

Ledigheden har atter pil op i september. Det er langtfra første gang, at ledigheden stiger. Det seneste halvandet år har ledigheden primært peget op. Der er dog ikke tale om en ledighed, som brager op, men mere en ledighed, som stille og roligt kravler opad. I et historisk perspektiv befinder ledigheden sig fortsat i den klart lave ende.

I de seneste 17 måneder er ledigheden peget op i de 13 af månederne. I den periode er der kommet næsten 14.000 flere ledige til. I samme periode er også le­dig­heds­pro­cen­ten tikket en anelse op. I foråret 2022 ramte le­dig­heds­pro­cen­ten sin seneste bund på 2,4%, men er siden steget til 2,9%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er hammerstærkt, og det er med til at holde ledigheden i relativt kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og der er kommet omkring 23.000 flere i arbejde. Farten er dog på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. De har generelt peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet ikke på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket positivt. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og inflationen har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler