Ledigheden stiger igen i juni

Ledigheden stiger for 8. måned i træk, og er nu steget med godt 8.000 personer. Trods de kedelige nyheder, så er der tale om ganske små stigninger i ledigheden. Der er fortsat få ledige herhjemme.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal viser, at ledigheden stiger en anelse i juni med 735 personer, når der tages højde for sæsonudsving. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik, som er en frisk opgørelse umiddelbart efter månedens afslutning. Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder på 2,8% mod 2,4% på bunden for lidt over et år siden.

Ledigheden stiger for 8. måned i træk, og er nu steget med godt 8.000 personer. Trods de kedelige nyheder, så er der tale om ganske små stigninger i ledigheden. Der er fortsat få ledige herhjemme. Ar­bejds­mar­ke­det står stadig enormt stærkt med rekordhøj beskæftigelse, rimelig lav ledighed og et antal stil­lings­op­slag, som fortsat ligger til den høje side.

Ledigheden bliver holdt i snor af fortsat pæn fart på ar­bejds­mar­ke­det, som dog ser ud til at løje af. Beskæftigelsen slog godt nok endnu en gang rekord i april, men tempoet i stigningen aftog en del. Stil­lings­op­sla­ge­ne ligger fortsat til den høje side sammenlignet med tiden før corona, men de er også blevet færre end da det gik hurtigst. Oveni i det kommer så de seneste måneders stigninger i ledigheden, som bekræfter, at tempoet er på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og den høje inflation har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler