Ledigheden stiger en anelse i april

Ledigheden peger en anelse op i april. Stigningen er dog en meget lille en af slagsen. Arbejdsmarkedet står stadig bomstærkt med stigende beskæftigelse, lav ledighed og et antal stillingsopslag, som stadig er høje.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 149 personer i april. Det betyder, at ledigheden igen peger en anelse op efter et lille fald i marts. Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder uændret på 2,8%, hvilket er et nøk højere end for et år siden, hvor den lød på 2,4%.

Der er i alt 81.825 ledige personer herhjemme. Ledigheden er steget i de seneste 5 ud af 6 måneder med ca. 3.600 personer. Før coronakrisen satte ind lå ledigheden i omegnen af 100.000 personer til sammenligning.

Ledigheden peger en anelse op i april. Stigningen er dog en meget lille en af slagsen. Ar­bejds­mar­ke­det står stadig bomstærkt med stigende beskæftigelse, lav ledighed og et antal stil­lings­op­slag, som stadig er høje. Det sker på trods af høj inflation og mærkbart stigende renter.

Ar­bejds­mar­ke­det står på betonsolide fødder. Beskæftigelsen slog igen-igen rekord i februar, og vi nærmer os 3 mio. lønmodtagere i arbejde. Samtidig ligger antallet af stil­lings­op­slag fortsat til den høje side, mens ledigheden altså også befinder sig tæt på det laveste siden 2008. Ar­bejds­mar­ke­det ligger derfor bestemt ikke øde hen, om end tempoet er gået markant ned i forhold til de foregående par år.

Vi forventer, at ledigheden vil fortsætte med at pege op, mens beskæftigelsen vil falde, i 2023. Der er kommet modvind til økonomien, som allerede har ramt pri­vat­for­bru­get. Den høje inflation og stigende renter har svækket danskernes købekraft. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af aktiviteten i den danske økonomi, og et svækket privatforbrug giver genlyd i den brede økonomi og på ar­bejds­mar­ke­det.

Relaterede artikler