Ledigheden peger op i maj

Det er altid trist, når flere må stille sig i ledighedskøen, men stigningerne er ganske beskedne. Arbejdsmarkedet står stadig enormt stærkt med rekordhøj beskæftigelse, rimelig lav ledighed og et antal stillingsopslag, som fortsat ligger til den høje side.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 824 personer i maj, når vi tager højde for sæson. Ledigheden er således steget de seneste 7 måneder med i alt 6.999 personer. Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder fortsat på 2,8%, som har været tilfældet i 5 måneder i streg. Det er lidt højere end de 2,4%, som blev nået i foråret sidste år.

Der er i dag 83.016 ledige i Danmark. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000. Efter finanskrisen toppede ledigheden med omkring 165.000 personer.

Ledigheden peger opad, og rammer sit højeste i halvandet år. Det er altid trist, når flere må stille sig i ledighedskøen, men stigningerne er ganske beskedne. Ar­bejds­mar­ke­det står stadig enormt stærkt med rekordhøj beskæftigelse, rimelig lav ledighed og et antal stil­lings­op­slag, som fortsat ligger til den høje side.

Ledigheden bliver holdt i snor af fortsat pæn fart på ar­bejds­mar­ke­det, som dog ser ud til at løje af. Beskæftigelsen slog godt nok endnu en gang rekord i april, men tempoet i stigningen aftog en del. Stil­lings­op­sla­ge­ne ligger fortsat til den høje side sammenlignet med tiden før corona, men de er også blevet færre end da det gik hurtigst. Oveni i det kommer så de seneste måneders stigninger i ledigheden, som bekræfter, at tempoet er på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og den høje inflation har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler