Ledigheden peger op i juli

Det er altid kedelige nyheder, når flere må stille sig i arbejdsløshedskøen. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at stigningen i ledigheden er i den lave ende. Der er fortsat få ledige herhjemme.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 561 personer i juli, når vi tager højde for sæsonudsving. Det er 10. måned i streg, at ledigheden stiger. Det betyder, at der i dag er 83.500 ledige herhjemme. I tiden før corona var der omkring 100.000 ledige, mens vi var oppe at runde i omegnen af 165.000 efter finanskrisen.

Det er ikke nogen ny tendens, at ledigheden stiger. Over de seneste 15 måneder, er ledigheden steget i de 13 af månederne. Der er dog ikke tale om nogen eksplosion i antallet af ledige, som på den tid er steget med næsten 12.000 personer. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er kravlet lidt op i samme periode fra 2,4% til 2,8%.

Ledigheden har igen pil op i juli. Det er altid kedelige nyheder, når flere må stille sig i ar­bejds­løs­heds­kø­en. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at stigningen i ledigheden er i den lave ende. Der er fortsat få ledige herhjemme. Ar­bejds­mar­ke­det kommer fra et hammerstærkt udgangspunkt med rekordhøj beskæftigelse og fortsat lav ledighed.

Ledigheden bliver holdt i snor af fortsat pæn fart på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen slog endnu en gang rekord i juni, og vi nærmer os 3 mio. beskæftigede. Når det er sagt, så ser det dog også ud til, at farten er ved at løje af på ar­bejds­mar­ke­det. Stil­lings­op­sla­ge­ne ligger godt nok fortsat til den høje side sammenlignet med tiden før corona, men de er også blevet færre end da det gik hurtigst. Oveni i det kommer så de seneste måneders stigninger i ledigheden, som bekræfter, at tempoet er på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og den høje inflation har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler