Ledigheden fortsætter op

Med få undtagelser er ledigheden steget måned for måned i det seneste lange stykke tid. Når det er sagt, så hæfter vi os også ved, at stigningen i ledigheden sker med små skridt, og at ledigheden i et historisk perspektiv er i den klart lave ende.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal viser, at ledigheden steg med 708 personer i august, når der tages højde for sæsonudsving. Det fortæller le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik, som offentliggøres kort efter månedsskiftet.

Ledigheden har pil op i august. Med få undtagelser er ledigheden steget måned for måned i det seneste lange stykke tid, hvor der er kommet omkring 14.000 flere ledige til i køen. Når det er sagt, så hæfter vi os også ved, at stigningen i ledigheden sker med små skridt, og at ledigheden i et historisk perspektiv er i den klart lave ende.

I de seneste 16 måneder har ledigheden peget op i de 12 af månederne. I den periode er der kommet 13.973 flere ledige til. I samme periode er også le­dig­heds­pro­cen­ten tikket en anelse op. I foråret 2022 ramte le­dig­heds­pro­cen­ten sin seneste bund på 2,4%, men er siden steget til 2,9%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er hammerstærkt, og det er med til at holde ledigheden i relativt kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og der er kommet næsten 23.000 flere i arbejde. Farten er dog på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. De har generelt peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og inflationen har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler