Inflationen falder for alle husstandstyper

Inflationen damper af herhjemme. Det gør den for alle, hvilket er glædeligt og kærkomment. Inflationen gnaskede sig lystigt gennem danskernes privatøkonomi, og de fleste mærkede på den ene eller anden måde de højere priser.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen bredt set falder herhjemme. I statistikken indgår 20 forskellige husstandstyper, hvor det er opgjort, hvordan inflationen rammer de pågældende husstandstyper. Statistikken offentliggøres hvert halve år, men er bestemt helt frisk i udseendet, da dagens tal dækker til og med august.

Alle de 20 husstandstyper har oplevet inflationen falde tilbage i august set i forhold til februar, hvor statistikken senest blev opdateret. Tallene viser, at det er husstandstypen ”Ude af erhverv”, som oplever den mindste stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne med 1,8%. Husstandstypen som oplever den højeste stigning, er ”Husstande med mindst 3 voksne” på 3,4%. Den generelle inflation lød til sammenligning på 2,4% i august.

Inflationen damper af herhjemme. Det gør den for alle, hvilket er glædeligt og kærkomment. Inflationen gnaskede sig lystigt gennem danskernes privatøkonomi, og de fleste mærkede på den ene eller anden måde de højere priser. Selvom inflationen ramte bredt, så var der forskel på, hvordan den enkelte blev ramt. Vi forventer, at inflationen fortsætter videre ned i den kommende tid.

Det er væsentligt at bemærke, at der i dagens tal er tale om stan­dar­di­se­re­de husstandstyper. Den reelle forskel i, hvor hårdt den enkelte dansker blev ramt af inflationen er langt større. Hvis vi fx tager en børnefamilie, som bor i hus opvarmet med naturgas, har to biler og variabel rente på boliglånet, så blev de langt hårdere ramt af inflationen end gennemsnittet. Modsætningen er en familie, som bor i lejlighed opvarmet med fjernvarme, ikke har bil og fast rente på deres boliglån. De blev noget mindre ramt end gennemsnittet. Herudover så har det også stor betydning, stor luft og buffer man har i sin privatøkonomi til at absorbere pris­stig­nin­ger­ne i forhold til, hvor påvirket man blev af den høje inflation.

Vi forventer, at inflationen fortsætter faldet over de kommende måneder. Det sker som følge af, at sidste års kraftige prisstigninger falder ud af inflationen. Inflation måles som priserne i dag i forhold til året før. Sidste år i september og oktober steg priserne ganske kraftigt herhjemme, og sendte inflationen helt op over 10%. De prisstigninger falder ud af inflationen i de næste par måneder, og det vil isoleret set trække ned i inflationen.

Relaterede artikler