Inflationen en tak højere i juli

Inflationen tikker en anelse op i juli. Det er første gang siden efteråret, at vi ser en stigning i inflationen herhjemme. En del af stigningen skyldes dog, at den midlertidige lempelse af elafgiften igen er faldet bort.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen stiger fra 2,4% i juni til 3,2% i juli. En del af stigningen skyldes bortfald af af­gifts­lem­pel­se på strøm. Inflationen er opgjort ved det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks, som er sam­men­lig­ne­ligt EU-landene i mellem. Tallet er lidt forskelligt fra Danmarks Statistiks egen opgørelse, men retningen er den samme for begge opgørelser.

Inflationen tikker en anelse op i juli. Det er første gang siden efteråret, at vi ser en stigning i inflationen herhjemme. En del af stigningen skyldes dog, at den midlertidige lempelse af elafgiften igen er faldet bort, så vi er ikke bekymret på baggrund af dagens lidt højere inflationstal.

Trods stigningen i juli, så er der barberet et stort stykke af inflationen siden efteråret. Her toppede inflationen på 11,4% i oktober, men faldt siden i otte måneder i træk. Den skyhøje stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne har trukket tænder ud af danskernes budgetter, som har trukket veksler på pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket de mest svingende elementer i form af energi og fødevarer, er stadig høj. I juli lyder ker­ne­in­f­la­tio­nen herhjemme på 5,7% mod 5,3% i juni. Så også her er der tale om en mindre stigning i forhold til måneden før. Her har vi dog også forladt toppen, som lød på 7,5% i februar i år.

Vi forventer, at inflationen - og især ker­ne­in­f­la­tio­nen - vil pege ned for en periode endnu. Det vil ske i takt med at sidste års meget kraftige prisstigninger falder ud af inflationen, som beregnes ved årlig prisændring.

Relaterede artikler