Inflationen dykker for femte måned i træk

En ny luns blev skåret af inflationen i marts. Det er bestemt glædeligt, at inflationen fortsætter sit fald fra tinderne. Når det er sagt, så er det underliggende prispres stadig alt for højt. Det kan ses i den høje kerneinflation, som vi dog forventer vil falde med en forsinkelse.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen i Danmark falder fra 8,3% i februar til 7,3% i marts. Inflationen toppede senest på 11,4% i oktober sidste år. I EU-landene ligger inflationen i gennemsnit på 8,3%, mens den lyder på 6,9% i eurozonen. Inflationen er opgjort ved det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks, som kan sammenlignes mellem EU-landene. Tallet er forskelligt fra Danmarks Statistiks eget for­bru­ger­pri­sin­deks, som senest lå på 6,7%, men den nedadgående retning er den samme.

En ny luns blev skåret af inflationen i marts. Det er bestemt glædeligt, at inflationen fortsætter sit fald fra tinderne. Når det er sagt, så er det underliggende prispres stadig alt for højt. Det kan ses i den høje kerneinflation, som endnu ikke for alvor er bøjet af trods et lille fald i marts. Vi forventer dog, at også ker­ne­in­f­la­tio­nen vil falde med en forsinkelse.

 Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og en række af fødevarer, faldt i marts til 7,2% fra 7,5% i februar. Den høje kerneinflation viser, at det er et bredt udsnit af danskernes forbrug, som er ramt af prisstigninger. Det høje prispres hos danskerne kan dog være på vej mod en lettelse i den kommende tid, om end det ikke forsvinder lige rundt om det næste hjørne. Pro­du­cent­pri­ser­ne er gået fra en rekordhøj årlig stigningstakt på 38% i august sidste år til blot 3,8% i marts. I tillæg er der også færre virksomheder, som forventer at hæve priserne i den kommende tid. Så presset ser ud til at dampe af, men er fortsat på et højt niveau.

Meget peger på, at inflation fortsat vil falde i 2023. De globale fødevarepriser er faldet uafbrudt i et år nu og ligger i dag godt 20% lavere end for et år siden. Det kan gøre indkøbsturen lidt bliver billigere igen for danskerne, som vi forventer vil ske hen mod sommeren. Samtidig har energipriser, råvarepriser og fragtrater forladt sidste års vanvittigt høje prisniveauer. En stor kraft i den faldende inflation vil desuden være basiseffekter, hvor inflationen vil spise sig selv. Det sker i takt med, at sidste år kraftige prisstigninger vil falde ud af in­f­la­tions­op­gø­rel­sen, som vi bevæger vi os gennem året, da inflation er priserne i dag i forhold til for et år siden.

Relaterede artikler