Højeste lønstigninger i 15 år

Lønningerne når højeste fart siden 2008. Lønningerne løber derfor nu igen stærkere end priserne. Det betyder, at danskerne igen oplever fremgang i reallønnen efter især 2022 bød på et eftertrykkeligt slag med den højeste inflation i 40 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne steg 4,9% i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er den højeste løn­stig­nings­takt siden 2008. I 2. kvartal lød lønstigningen på 3,4%.

Lønningerne når højeste fart siden 2008. Lønningerne løber derfor nu igen stærkere end priserne. Det betyder, at danskerne igen oplever fremgang i reallønnen efter især 2022 bød på et ef­ter­tryk­ke­ligt slag med den højeste inflation i 40 år. Dermed ikke sagt, at det tabte er genvundet, men det er kærkomment, at der igen er fremgang i danskernes realløn.

For­bru­ger­pri­ser­ne i 3. kvartal var 2,1% højere end i samme periode året før. Med gennemsnitlige lønstigninger på næsten 5% betyder det, at lønningerne igen bevæger sig hurtigere end inflationen og det giver re­al­løns­frem­gang. Danskerne oplevede i perioden 2015-2021 en stigning i reallønnen på omkring 1%-2% om året.

Sidste år blev danskernes realløn banket adskillige år tilbage. Det skete som følge af, at inflationen ramte det højeste i 40 år på mere end 10%, og det kunne lønstigninger på omkring 3,5% ikke hamle op med. Det seneste års massive fald i reallønnen er ikke hverdagskost for danskerne. I 10 år har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og man dermed kom længere for de tjente penge.                      

Vi ser igen pri­vat­for­bru­get stige, og det understøttes blandt andet af, at lønudviklingen igen overgår udviklingen i inflationen. Sidste års faldende købekraft har dog gjort ondt og ikke set tilsvarende i nyere tid. Det har påvirket pri­vat­for­bru­get i nedadgående retning, som sidste år faldt med det kraftigste siden finanskrisen.

Løn­stig­nin­ger­ne har taget et skridt op de seneste par år og befinder sig på det højeste siden 2008. Der har været godt med tryk på ar­bejds­mar­ke­det, hvor beskæftigelsen slår den ene rekord efter den anden, ledigheden er lav, og så bidrager de nye overenskomster.

Relaterede artikler