Fremgang i danskernes aktie- og obligationsformue

Danskerne har igen fået øjnene op for investering i obligationer. Med fremgangen i april lander obligationsformuerne på det højeste punkt siden starten af 2017. Aktieformuerne fortsætter også fremgangen i april.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­be­hold­nin­ger voksede med samlet 17,8 mia. kr. i april.

Danskerne havde obligationer for i alt 61 mia. kr. ved udgangen af april. Det er en massiv fremgang på hele 52% siden samme måned sidste år, hvor ob­liga­tions­for­mu­en lå nede i 40 mia. kr. Størstedelen af stigningen kan tilskrives, at danskerne aktivt har opkøbt obligationer.

Danskerne har igen fået øjnene op for investering i obligationer. Med den fortsatte fremgang i april lander ob­liga­tions­for­mu­er­ne på det højeste punkt siden starten af 2017. Det er særligt den seneste tids stigende renter, som sætter gang i interessen for obligationer.

Danskerne havde aktier for i alt 627 mia. kr. i april, hvilket er en stigning på 13 mia. kr. i forhold til måneden før. Aktieformuerne befinder sig dermed på tredjehøjeste niveau nogensinde målt – kun overgået af oktober og december 2021. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Aktieformuerne fortsætter fremgangen i april. Aktieformuerne er i store træk kun gået frem siden efteråret, og store dele af tabet fra 2022 er indhentet. Rutsjeturen på ak­tie­mar­ke­der­ne betød, at aktieformuerne fik barberet 141 mia. kr. af i de første ni måneder af sidste år.

Fremgangen i aktieformuerne kommer på ryggen af en april måned, hvor det hjemlige C25-indeks voksede med knap 2%. Skuler vi videre ind i maj måned, ser vi en tilbagegang på omkring -1,5% i C25. Det kan meget vel betyde en mindre tilbagegang for danskernes aktieformuer, når vi får friske tal for maj måned senere.

De kraftige udsving på de finansielle markeder det seneste halvandet års tid, er en klar huskekage om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles med de langsigtede briller på. Det går nemlig både op og ned undervejs. Det handler derfor om at have en stor portion is i maven, bevare roen og ikke miste overblikket og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast.

Relaterede artikler