Fremgang i arbejdstid og lønsum

Både danskernes samlede arbejdstid og lønsum slår rekord i 1. kvartal. Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav og lønningerne stiger.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev arbejdet i alt 1.064 mio. timer i 1. kvartal. Det er 0,6 mio. flere timer end kvartalet før svarende til en fremgang på 0,1%. Ser vi over det seneste år er arbejdstiden øget med 15,8 mio. timer eller 1,5%. Statistikken går tilbage til 2008.

I tallene indgår også danskernes samlede lønsum. Her er der ligeledes fremgang at spore. Lønsummen er steget med 0,4% fra 4. kvartal til 1. kvartal. Over det seneste år er lønsummen steget med 4,6%.

Både danskernes samlede arbejdstid og lønsum slår rekord i 1. kvartal. Fremgangen afspejler, at vi både arbejder mere og tjener mere set under et. Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav og lønningerne stiger. Det er med til at trække både arbejdstid og lønsum opad.

De positive tal for arbejdstid og lønsum er endnu et glædeligt nøgletal fra ar­bejds­mar­ke­det. Ar­bejds­mar­ke­det står enormt stærkt med rekord efter rekord i beskæftigelsen. I årets første tre måneder er der kommet mere end 12.000 flere i arbejde herhjemme. Ledigheden peger dog en smule op, og antallet af stil­lings­op­slag er mere afdæmpet, og det samlede indtryk er, at tempoet aftager på ar­bejds­mar­ke­det. For modvinden har ramt dansk økonomi, og det vil også ramme ar­bejds­mar­ke­det med forsinkelse. Vi forventer, at der venter en tid med lavere beskæftigelse, stigende ledighed og færre stil­lings­op­slag.

Fremgangen i arbejdstid og lønsum er langtfra lige så kraftig, som vi har set fra midten af 2020 til starten af 2022. Den kvartalsvise stigning i arbejdstid er nemlig droslet ned over de seneste kvartaler, men er altså fortsat positive.

Relaterede artikler