Flere end 3.000 solgte elbiler i april

Elbilsalget i 2023 er mere end fordoblet siden sidste år. Massiv fremgang har kendetegnet salget af elbiler over de seneste år, og de gode takter viser sig også i år. En del af det høje salg drives af prisfald.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev solgt 3.470 nye elbiler i april. Det er 140% flere end i samme måned sidste år. En ny bil tæller som solgt, når den er indregistreret, og ikke ved un­der­skri­vel­sen af købsaftalen.

I årets første fire måneder er der i alt solgt 15.265 nye elbiler, og udgør 29% af det samlede bilsalg. Til sammenligning blev der i de samme måneder i 2022 solgt 7.380 elbiler, og elbilerne udgjorde 16% af det samlede bilsalg.

Elbilsalget i 2023 er mere end fordoblet siden sidste år. Massiv fremgang har kendetegnet salget af elbiler over de seneste år, og de gode takter viser sig også i år. En del af det høje salg drives af prisfald, men det ændrer ikke på, at danskerne virkelig har taget elbilerne til sig over en længere periode. Vi forventer, at den stigende interesse for elbiler vil fortsætte. 

Det samlede bilsalg lød på 13.841 nye personbiler i april, når vi tager højde for sæsonudsving. Det er stort set uændret i forhold til marts.

Bilsalget fortsætter de gode takter i april. Årets første fire måneder har alle overgået de samme måneder af 2022. Sidste år førte produktions- og le­ve­ran­ceud­for­drin­ger til det værste bilsalg i 13 år, og fremgangen i år kommer derfor fra et ekstremt lavt niveau. Sammenlignet med tiden før corona, så ligger bilsalget fortsat milevidt fra det.

 Vi forventer, at bilsalget i 2023 bliver bedre end i 2022. To modsatrettede effekter præger bilsalget i år. På den ene side får bilsalget et løft fra opblødningen i de leverance- og pro­duk­tions­ud­for­drin­ger, som prægede store dele af 2022. På den anden side står beskæftigelsen til at falde i år, mens tårnhøj inflation har svækket danskernes købekraft, hvilket kan holde bilsalget nede. Samlet forventer vi dog, at den første effekt vil være dominerende, og at vi dermed vil se et løft til bilsalget i år.

Relaterede artikler