Flere danskere skrotter naturgasfyret

Naturgas bliver byttet ud med fjernvarme og varmepumper, som igen vinder frem i 2022. De voldsomme prisstigninger på især naturgas, har formentlig accelereret udviklingen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede boligbestand pr. 1. januar 2023 var 2.806.291 beboede boliger herhjemme. Det er en stigning på næsten 27.000 boliger siden 2022. De mest udbredte op­varm­nings­for­mer er fjernvarme og naturgas. Der er fjernvarme i 1.896.498 boliger, mens 382.626 boliger er opvarmet med naturgas. Statistikken går tilbage til 2010 og er baseret på Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da data i BBR bygger på ejernes egne indberetninger.

Det er fjerde år i træk, at opvarmning med naturgas falder tilbage. Fra 2020 til 2023 er antallet af boliger opvarmet med naturgas faldet med -8,4%, så de udgør en andel på 13,6% af det samlede antal boliger mod 15,4% i 2020. Andelen, som har fjernvarme, stiger år for år. I 2010 lød andelen på 61,8%, mens den i 2023 lyder på 67,6%. Den helt store højdespringer er dog varmepumper, som fra 2022 til 2023 er steget med hele 28,7%, så de i dag udgør en andel på 6,1% mod 4,8% sidste år.

Flere danskere har i det forgangne år skrottet naturgasfyret. Det bliver byttet ud med fjernvarme og varmepumper, som igen vinder frem i 2022. De voldsomme prisstigninger på især naturgas, som vi var vidne til sidste år, har formentlig accelereret udviklingen, mens også udbredelsen af fjernvarme kan spille ind. Når det er sagt, så er det ikke lige rundt om hjørnet, at naturgasfyr er en saga blot i de danske boliger.

Mange tusinde danskere med naturgas- og oliefyr fik sidste år direkte besked, om de kan forvente fjernvarme i deres bolig, eller om de skal overveje en anden mulighed - fx en varmepumpe. Det betyder, at mange danskere bedre kan planlægge, hvad der skal omlægge deres nuværende varmekilde til. Vi forventer derfor, at den nedadgående spiral for varmekilder, som naturgas, olie og andet fast brændsel vil fortsætte i de kommende år. De vil i stedet blive erstattet af mere fjernvarme og flere varmepumper.

2022 var da også en dyr omgang for de ca. 400.000 danske hjem, som opvarmes med naturgas. En bolig med et forbrug på 1.650 kubikmeter (m3) naturgas har således skulle have ca. 15.000 kr. mere op af lommen i 2022 set i forhold til 2021 for at opvarme hjemmet, hvis forbruget har været uændret. De højere naturgaspriser fik danskerne til at spare gevaldigt på gassen, og det har utvivlsomt gjort ek­stra­reg­nin­gen mindre, men ikke helt fået den til at fordufte. Priserne på naturgas er dog i 2023 faldet ganske mærkbart, og befinder sig i øjeblikket omkring det laveste i næsten to år.

Relaterede artikler