Færre virksomheder forventer at hæve priserne

Prispresset ser så småt ud til at slippe sit tag i danskerne. Det kan man godt tillade dig at kippe lidt med flaget for i en tid, hvor utrolig mange ting i hverdagen er blevet dyrere. Det er dog ikke ensbetydende med, at priserne ligefrem begynder at falde.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 37% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne forventer at have priserne i de kommende tre måneder. Ser vi på virksomheder, som specifikt handler med fødevarer, så er andelen, som forventer at hæve prisen, på 63%. I ser­vi­ce­sek­to­ren forventer 13% af hæve priserne i den kommende tid. I industrien er det 14%.

Selvom andelen af virksomheder, som vil hæve prisen, fortsat er høj, så er andelen også faldet tilbage. Alene de seneste to måneder er vi gået fra en andel på 46% i den samlede detailhandel til nu 37%, mens det i handelen med fødevarer er gået fra 72% til 63%. På toppen for næsten et år siden forventede 60% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne at hæve prisen i de kommende tre måneder, mens andelen lød på hele 81% i handelen med fødevarer.

Prispresset ser så småt ud til at slippe sit tag i danskerne. Det er kort fortalt færre virksomheder, som forventer at hæve priserne. Det kan man godt tillade dig at kippe lidt med flaget for i en tid, hvor utrolig mange ting i hverdagen er blevet dyrere. Det er dog ikke ensbetydende med, at priserne ligefrem begynder at falde set med den brede pensel. Vi forventer, at andelen af virksomheder, som vil hæve prisen, fortsætter med at blive mindsket i den kommende tid.

 Om­kost­nings­pres­set for virksomhederne er mærkbart mindsket i de seneste måneder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er gået fra en rekordhøj årlig stigningstakt på 38% i august sidste år til blot 3,8% i marts. Det er både en god nyhed for virksomhederne, men også for forbrugerne, da det sænker behovet for at hæve priserne overfor danskerne. Vi forventer derfor, at der gradvist vil være færre virksomheder, som hæver priserne. Det vil ske på baggrund af, at de allerede varslede prisstigninger bliver effektueret, samt at de høje pro­du­cent­pri­ser allerede er dampet af.

Der er dog ikke udsigt til brede prisfald – i hvert fald når virksomhederne bliver spurgt. Ser vi på, hvor mange virksomheder, som forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder, så er der markant færre der forventer det i forhold til at hæve prisen. I april angiver 3% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne at ville sænke prisen i de kommende tre måneder, mens det er 2% indenfor detailhandlen med fødevarer.

Relaterede artikler