Elbiler er populære

Elbilerne stormer frem på de danske veje. Hver eneste måned i 2023 har budt på en ny salgsrekord for de eldrevne biler. Danskerne har virkelig taget elbilerne til sig, selvom noget af det højere salg også må tilskrives prisfald.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev solgt 4.445 nye elbiler i maj. Det er dobbelt så mange som i samme måned sidste år. En ny bil tæller som solgt, når den er indregistreret, og ikke ved un­der­skri­vel­sen af købsaftalen.

Elbiler udgjorde 32% af det samlede bilsalg i maj. Til sammenligning udgjorde elbilsalget 21% af bilsalget sidste år, mens det var 13% i 2021.

Elbilerne stormer frem på de danske veje. Hver eneste måned i 2023 har budt på en ny salgsrekord for de eldrevne biler. Danskerne har virkelig taget elbilerne til sig, selvom noget af det højere salg også må tilskrives prisfald.

Det samlede bilsalg lød på 13.024 nye personbiler i maj, når der tages højde for sæsonudsving. Det svarer til en tilbagegang på 5% siden april. Sammenligner vi med samme måned sidste år, er der dog fremgang at spore.

Det samlede bilsalg viser gode takter i 2023. Landets bilforhandlere har solgt 12% flere nye personbiler i år end ved samme tidspunkt sidste år. Det hører dog med til historien, at 2022 var det sløjeste år for bilsalget siden finanskrisen. 

 Vi forventer, at bilsalget i 2023 bliver bedre end i 2022. To modsatrettede effekter præger bilsalget i år. På den ene side får bilsalget et løft fra opblødningen i de leverance- og pro­duk­tions­ud­for­drin­ger, som kendetegnede store dele af 2022. På den anden side står beskæftigelsen til at falde i år, mens massiv inflation har svækket danskernes købekraft, hvilket giver ringere vilkår for bilsalget. Samlet forventer vi dog, at den første effekt vil være dominerende, og at vi vil se et lille løft til bilsalget i år.

Relaterede artikler