Detailsalget stiger mærkbart i august

Detailsalget fik dog et gedigent nyrehug i juli, så samlet set er vi tilbage på niveauet fra foråret. Detailsalget har igennem 2023 vist nogenlunde takter, men kan på ingen måde finde flyvehøjden fra tiden under corona.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 3,9% i august. Den mærkbare stigning kommer ovenpå et næsten lige så kraftigt fald i juli. Salgstallene er korrigeret for prisændringer, sæsonudsving og handelsdage.

Detailsalget stiger mærkbart i august. Detailsalget fik dog et gedigent nyrehug i juli, så samlet set er vi tilbage på niveauet fra foråret. Detailsalget har igennem 2023 vist nogenlunde takter, men kan på ingen måde finde flyvehøjden fra tiden under corona.

Detailsalget er samlet set steget med 2,5% i 2023. Sammenligner vi med tiden før corona ligger detailsalget dog lavere med godt -0,5%. Høj inflation, forringet købekraft og højere renter sætter sig altså med andre ord i de­tail­han­de­lens salgstal uden, at det ser helt håbløst ud. For der er også flere hænder under detailsalget. Rekordmange er i beskæftigelse. Alene i 2023 er der kommet næsten 24.000 flere personer i arbejde. Samtidig har danskerne også mere end 1.100 mia. kr. stående på bankkontiene i polstring.

Tiden med kraftige prisstigninger ser dog ud til at ebbe ud. Blot 13% af detailhandlen forventer at hæve priserne over de kommende tre måneder. Modsat forventer 23% af de­tail­virk­som­he­der­ne faktisk at sænke priserne, mens det er 48% i handlen med fødevarer.

Detailsalget i august blev særligt trukket op af salget fødevarer, som steg med 7,4%. Salget af andre forbrugsvarer steg med 1,7%, mens tøj steg 1,2%.

Relaterede artikler