Detailsalget steg i maj

Detailsalget klarer sig godt i maj, og de forrige måneders mere rolige detailsalg fortsætter. Danskernes købelyst er med andre ord ikke slået helt i stykker ovenpå den skyhøje inflation, som har præget det seneste halvandet års tid.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 1,8% i maj. Det er anden måned i streg med en stigning i detailsalget, da det i april steg med 1,6%. Detailsalget er korrigeret for prisændringer, sæsonudsving og handelsdage.

Detailsalget klarer sig godt i maj, og de forrige måneders mere rolige detailsalg fortsætter. Danskernes købelyst er med andre ord ikke slået helt i stykker ovenpå den skyhøje inflation, som har præget det seneste halvandet års tid. En hånd under detailsalget er den rekordhøje beskæftigelse og den polstring på omkring 1.100 mia. kr., som danskerne har stående på bankkontiene.

Samlet for 2023 er detailsalget gået frem med 4,5%, og bevæger sig mere eller mindre sidelæns i niveauet fra lige før coronakrisen indtraf. Sammenligner vi med for et år siden er detailsalget stort set uændret. Ser vi i forhold til rekorderne i 2021, så er detailsalget i dag hele -12% lavere.

Mærkbare prisstigninger har ramt salget i de­tail­bu­tik­ker­ne. Det betyder, at salget målt i mængder er uændret, men danskerne betaler mere i butikkerne end for et år siden. Sammenlignet med sidste år, så betaler danskerne næsten 5% mere i butikkerne, men går ud ad døren med nogenlunde det samme i posen.

I detailhandlen har 37% af virksomhederne hævet priserne de seneste tre måneder. De kommende tre måneder ser dog væsentligt mildere ud i forhold til prisstigninger, hvor blot 19% forventer at hæve priserne. I tillæg forventer 20% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne, og hele 45% i detailhandelen med fødevarer, ligefrem at sænke deres priser i de kommende tre måneder.

I maj faldt salget af tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med -0,2%. Det er her væsentligt, at de­tailsalgstal­le­ne ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Salget af andre forbrugsvarer steg med 1,8%, mens fødevarer og andre dagligvarer steg med 2,2%.

Relaterede artikler