Detailsalget falder i marts

Detailsalget er kommet hæderligt i gang med 2023. Danskernes købelyst er med andre ord ikke slået helt i stykker i årets begyndelse, og det ser ud til, at salget stabiliserer sig omkring niveauet fra før coronakrisen. Det kommer ovenpå en meget hård lussing til detailsalget i 2022.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med -1,5% i marts. Detailsalget steg i januar med 2,3% i januar og faldt med beskedne -0,1% i februar. Det betyder, at detailsalget samlet er gået frem med 0,7% i årets første tre måneder. Salgstallene er korrigeret for prisændringer, sæsonudsving og handelsdage.

Detailsalget er kommet hæderligt i gang med 2023. Danskernes købelyst er med andre ord ikke slået helt i stykker i årets begyndelse, og det ser ud til, at salget stabiliserer sig omkring niveauet fra før coronakrisen. Det kommer ovenpå en meget hård lussing til detailsalget i 2022, hvor detailsalget blev skudt i sænk. Det vigende salg kommer på baggrund af, at danskerne simpelthen køber mindre i butikkerne som følge af de hastigt stigende priser.

I 2022 dykkede detailsalget med næsten 8%, hvilket er det kraftigste årlige fald, som er målt i statistikkens 22-årige historie.

I detailhandlen har 49% af virksomhederne hævet priserne de seneste tre måneder, mens 37% forventer at gøre det i de kommende tre måneder. Pris­stig­nin­ger­ne rammer salget, hvor kunderne køber mindre, når det bliver dyrere. Salget målt i mængder er faldet ganske markant over det seneste år, men på trods af det, så betaler forbrugerne mere i butikkerne. Det skyldes de kraftige prisstigninger. Samlet set betaler danskerne 2% mere, men forlader altså butikken med 5% mindre i posen.

Ser vi på tallene i et længere perspektiv, så ligger detailsalget på niveau med, hvad det lå inden coronakrisen. Med andre ord kommer detailsalget fra et tårnhøjt niveau med re­kor­dom­sæt­nin­ger i slutningen af 2021, så vi ville have forventet et faldende detailsalg under alle omstændigheder. En hånd under detailsalget er, at der er rekordmange i arbejde i Danmark. Samtidig bugner danskernes bankkonto med omkring 1.100 mia. kr. Det giver en buffer i en tid med modvind og højeste inflation i 40 år.

I marts faldt salget af tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med 1%. Det er her væsentligt, at de­tailsalgstal­le­ne ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Salget af andre forbrugsvarer faldt -2,1%, mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med -1%.

Relaterede artikler