Danskerne har øget interessen for obligationer

De seneste mange år har der ellers været frit fald i danskernes obligationsformue, men udviklingen er nu vendt, og formuerne har haft konstant pil op siden efteråret. Det er særligt det seneste års kraftigt stigende renter, som har sat nyt liv i obligationsinvesteringerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­be­hold­nin­ger faldt med samlet 5 mia. kr. i maj. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke. Statistikken går tilbage til 2000.

Ob­liga­tions­for­mu­en lyder på 66 mia. kr. i maj. Det er en fremgang på 5 mia. kr. i forhold til måneden før svarende til 8,3%. Sammenlignet med sidste år er det en fremgang på hele 65%. Størstedelen af fremgangen kommer fra, at danskerne aktivt har opkøbt obligationer. 

Danskerne har obligationer for næsten 70 mia. kr. De seneste mange år har der ellers været frit fald i danskernes ob­liga­tions­for­mue, men udviklingen er nu vendt, og formuerne har haft konstant pil op siden efteråret. Det er særligt det seneste års kraftigt stigende renter, som har sat nyt liv i ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger­ne.

Danskerne havde aktier for i alt 617 mia. kr. i maj, hvilket er et fald på 10 mia. kr. i forhold til måneden før.

Danskernes aktieformuer tager et slag i maj. Det ændrer dog ikke nævneværdigt ved, at aktieformuerne har oplevet pæn fremgang siden bunden blev nået i efteråret sidste år. Siden da er aktieformuerne gået frem med omkring 115 mia. kr.

Det danske C25-indeks gik tilbage med -0,9% i maj, og det påvirker danskernes aktieformuer negativt i maj. Ser vi på juni, så er der indtil videre udsigt til nogenlunde stilstand i C25-indekset, som i skrivende stund er nede med ca. -0,5% for juni. Det kan betyde, at vi igen kan se et mindre fald i de danske husholdningers aktieformuer i juni, hvis altså det negative fortegn i C25 holder ugen ud.

Det seneste halvandet års tid har budt på kraftige udsving på de finansielle markeder, og står som en vigtig påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går nemlig både op og ned undervejs. Man skal derfor have en stor portion is i maven, bevare roen og ikke miste overblikket og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast.

Relaterede artikler