Aktieformuerne står stille i marts

Bølgerne gik højt på aktiemarkederne i marts, hvor særligt bankuro skabte kraftige udsving. Det hjemlige C25-indeks klarede sig dog pænt igennem stormvejret, og det gør, at tabet i marts endte med at være ganske beskedent.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger lyder på 614,8 mia. kr. ved udgangen af marts. Det er en smal tilbagegang på 0,3 mia. kr. svarende til -0,04%. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Over det seneste halve år er danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger gået frem med hele 114 mia. kr. Aktieformuerne er da også vokset i 4 af de seneste 6 måneder, hvor kun januar og marts bød på en minimal tilbagegang. Det hører dog med til historien, at der forinden blev barberet hele 141 mia. kr. af beholdningerne i de første ni måneder af 2022.

Danskernes aktieformuer får et lille slag i marts. Bølgerne gik højt på ak­tie­mar­ke­der­ne i marts, hvor særligt bankuro skabte kraftige udsving. Det hjemlige C25-indeks klarede sig dog pænt igennem stormvejret, og det gør, at tabet i marts endte med at være ganske beskedent.

Det danske C25-indeks voksede marginalt i marts med en fremgang på 0,6%. Stigningen kom oven på en turbulent måned på de finansielle markeder, hvor C25 i løbet af måneden lå nede med knap 5%, da det så værst ud. Ser vi på april, så voksede C25-indekset med 1,6%, og det indikerer, at der igen er udsigt til fremgang for de danske aktieformuer.

I dagens tal kan vi også se udviklingen i danske husholdningers egne ob­liga­tions­be­hold­nin­ger. De lyder på i alt 58 mia. kr. ved udgangen af marts. Det er en stigning på 46% i forhold til maj sidste år, hvor ob­liga­tions­for­mu­en bundede i 40 mia. kr. Vi skal tilbage til starten af 2017 for at se en tilsvarende stor ob­liga­tions­for­mue hos danskerne. Størstedelen af stigningen kan tilskrives, at danskerne aktivt har opkøbt obligationer.

Danskernes interesse for obligationerne er så småt ved at vende tilbage. Den øgede interesse kommer på baggrund af, at renterne er steget ganske betragteligt det seneste år. Det sker efter en årrække med meget lave renter, som fik danskerne til at sive væk fra ob­liga­tions­in­ve­ste­ring.

De kraftige udsving på de finansielle markeder i marts, såvel som i 2022, fremstår som en påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Og at det undervejs både kan gå op og ned. Det handler derfor om at have en stor portion is i maven, bevare roen og ikke miste overblikket og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast.

Relaterede artikler