Aktieformuerne fik tæv i oktober

Aktieformuerne fik stryg i oktober. Det danske C25-indeks var på skrump, og det gik hårdt ud over danskernes aktieformuer. I november er aktiemarkederne dog vendt rundt på en tallerken med solide plusser.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­for­mu­er samlet faldt med 8,7 mia. kr. i oktober. Obligationer trak op, mens aktier trak i den modsatte retning. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

De danske husholdningers samlede aktieformue lyder på 593,1 mia. kr. i oktober. Det betyder, at aktieformuen faldt med 1,6% sammenlignet med måneden før. Ser vi på 2023 som helhed er der dog fortsat positivt fortegn på aktieformuerne med 5 mia. kr.

Aktieformuerne fik stryg i oktober. Det danske C25-indeks var på skrump, og det gik hårdt ud over danskernes aktieformuer. I november er ak­tie­mar­ke­der­ne vendt rundt på en tallerken med solide plusser, og slaget i oktober til aktieformuerne kan vise sig at blive en enlig svale i denne omgang.

Tilbagegangen i danskernes aktieformuer kan i høj grad tilskrives en kedelig udvikling på ak­tie­mar­ke­der­ne, hvor det hjemlige danske C25-indeks gik tilbage med næsten 5% i oktober. Det ser dog ud til, at det tabte er mere eller mindre indhentet i november, hvor C25-indekset aktuelt ligger oppe med næsten 6%, og det kan så medvirke til at trække formuerne op igen.

Danskernes samlede ob­liga­tions­for­mue lyder på 73,2 mia. kr. ved udgangen af oktober. Det er 0,6 mia. mere end i september, hvilket svarer til en fremgang på 0,9%. Ob­liga­tions­for­mu­en er i dag hele 64% højere end for et år siden. Den kraftige stigning skyldes i særdeleshed, at danskerne aktivt har købt obligationer.

Ob­liga­tions­for­mu­en fortsætter opad. De markant højere renter giver også højere renteafkast, hvis man investerer i obligationer. Det er med til at vække interessen for ob­liga­tions­in­ve­ste­ring til live igen, og det får altså ob­liga­tions­for­mu­en til at stige.

De seneste par år har budt på mærkbare udsving på de finansielle markeder. Det bør fungere som en vigtig reminder om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler