72.000 familier købte ny bil i 2022 – laveste i 13 år

Det vidner om et udfordret salg af nye personbiler sidste år, som var præget af leverance- og produktionsudfordringer for landets bilforhandlere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste var 71.635 familier, som købte ny bil. Det svarer til en andel på 2,3% af alle familier.

72.000 familier købte bil sidste år. Det er det laveste siden 2009. Vi skal med andre ord helt tilbage til finanskrisen for at finde tilsvarende. Det vidner om et udfordret salg af nye personbiler sidste år, som var præget af leverance- og pro­duk­tions­ud­for­drin­ger for landets bilforhandlere.

Salget af nye personbiler lød på ca. 150.000 i 2022. Det er det laveste antal solgte personbiler siden 2009. I 2021 blev der solgt omkring 185.000 personbiler, mens der blev solgt over 200.000 biler om året i 2015-2019. Det kan være medvirkende årsag til, at andelen af familier, som købte ny bil i 2022, er lavere end i årene forud.

Ser vi på bilsalget i år, så ser det mere positivt ud end i 2022. Til og med maj er bilsalget 12% højere end i de samme måneder i 2022. Det er dog ikke et bilsalg, som bare kører på skinner derudaf. Vi forventer, at 2023 bliver bedre end i 2022, og det vil også løfte antallet af familier, som køber ny bil i år. To modsatrettede effekter præger bilsalget i år. På den ene side får bilsalget et løft fra opblødningen i de leverance- og pro­duk­tions­ud­for­drin­ger. På den anden side står beskæftigelsen til at falde i år, mens massiv inflation har svækket danskernes købekraft, hvilket giver ringere vilkår for bilsalget. Samlet forventer vi dog, at den første effekt vil være dominerende, og at vi vil se et lille løft til bilsalget i år.

Det er familier i Hørsholm Kommune, som har været de flittigste købere af nye biler sidste år. Her har 5,5% af familierne købt eller leaset ny bil. Også i kommuner som Solrød, Egedal, Rudersdal, Dragør, Allerød, Gentofte og Furesø Kommuner ligger andelen i den høje ende på mindst 4%. Ser vi mod bunden, så ligger her en række ø-kommuner og Københavns Kommune, hvor færre end 1,4% af familierne købte ny bil i 2022.

Relaterede artikler