49% højere forbrugerpriser i Danmark end i EU

Med det pågældende prisniveau betyder det, at vi i Danmark har det højeste prisniveau i EU. Næste land på stigen er Irland, som har et prisniveau, som er 42% højere end EU-gennemsnittet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at vi herhjemme har et prisniveau, som er 49% højere end EU-gennemsnittet i 2022. Tallene er baseret på Eurostats pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste, som altså netop har offentliggjort tal for 2022.

Med det pågældende prisniveau betyder det, at vi i Danmark har det højeste prisniveau i EU. Næste land på stigen er Irland, som har et prisniveau, som er 42% højere end EU-gennemsnittet. Vi skal et stykke ned af stigen, før vi finder Danmarks og Irlands nærmeste forfølgere, hvor vi finder Luxembourg, Finland og Sverige. I den anden ende af skalaen finder vi lande som Rumænien, Bulgarien og Polen, som har et prisniveau, der ligger på 60% af EU-gennemsnittet.

Det er på ingen måde nogen ny tendens, at vi herhjemme har et højere prisniveau, end vi ser i de andre EU-lande. Noget af det skyldes, at vi også generelt har et højere vel­stands­ni­veau, hvilket giver højere lønninger og dermed priser. Samtidig er afgifter og moms også med i pris­sam­men­lig­nin­gen.

Priserne i Danmark bevægede sig sidste år med højeste hastighed i omkring 40 år. Siden er stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne dampet betydeligt af, og vi befinder os tæt på 0% i øjeblikket herhjemme, hvis vi anvender den EU-sam­men­lig­ne­li­ge opgørelse af inflationen. Den lavere inflation er dog ikke alene forbeholdt Danmark, da vi også har set, at stigningen i inflationen er aftaget i Europa. Danmark ligger under EU-gennemsnittet for inflationen, når vi sammenligner på tværs af landegrænserne. Inflationen blev i EU-landene i gennemsnit senest målt til 3,1%, mens det i eurozonen var 2,4%.

Relaterede artikler