269 konkurser i oktober

Antallet af konkurser ligger til den høje side. Det er ikke noget nyt fænomen, da de har befundet sig her siden foråret 2022. Virksomhederne er ramt af højere omkostninger, højere renter og visse steder også vigende efterspørgsel.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske fra Danmarks Statistik viser, at der var 269 konkurser blandt aktive virksomheder i oktober, når vi tager højde for sæson. Det er identisk med september måneds 269 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr.

Konkurserne har det seneste år ligget i tæt på 260 konkurser i gennemsnit pr. måned. Det er omkring det højeste 13 år. Før corona lå konkurserne omkring 200 om måneden.

Antallet af konkurser ligger til den høje side. Det er ikke noget nyt fænomen, da de har befundet sig her siden foråret 2022. Virksomhederne er ramt af højere omkostninger, højere renter og visse steder også vigende efterspørgsel. Det kommer i forlængelse af, at til­ba­ge­be­ta­lin­gen af coronalån det seneste år har trukket op. I takt med, at lånene bliver betalt tilbage, fylder de dog mindre i konkurstallene.

Virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger er løftet. Godt nok ligger pro­du­cent­pri­ser­ne -4,1% lavere end for et år siden, men de er fortsat +23% højere end for to år siden, inden de for alvor tog fart. Samtidig er renterne steget, og efterspørgslen viser svaghedstegn. Pri­vat­for­bru­get er faldet og også udenfor landets grænser er flere af vores samhandels landes økonomier bremset op. Det giver tågede for­ret­nings­ud­sig­ter for virksomheder, der er på kanten af at må dreje nøglen om.

Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023 til 50.000 virksomheder. Ifølge Skat­testy­rel­sens opgørelse fra september, er de fleste coronalån betalt tilbage. Men der er stadig oprettet til­ba­ge­be­ta­lings­ord­nin­ger for 0,7 mia. kr., mens 2,3 mia. kr. er under inddrivelse. Herudover er 100 mio. kr. i rykkerproces.

Relaterede artikler