265 konkurser i august

Konkurserne ligger stadig til den høje side tæt på sit højeste i 13 år. Tilbagebetaling af coronalån har det seneste år trukket antallet af konkurser opad, men i takt med, at lånene bliver betalt tilbage, så fylder de mindre i konkurstallene.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 265 konkurser blandt aktive virksomheder i september, når vi tager højde for sæson. Det er lidt flere end august måneds 218 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr.

Det seneste års tid har konkurserne i gennemsnit været omkring 250 konkurser pr. måned, hvilket er omkring det højeste i 13 år. Vi så i august, at konkurserne faldt til det laveste i mere end et år, men med det højere antal konkurser i september, kunne noget tyde på, at der var tale om en enlig svale. Før corona lå konkurserne omkring 200 om måneden.

Konkurserne ligger stadig til den høje side tæt på sit højeste i 13 år. Til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån har det seneste år trukket antallet af konkurser opad, men i takt med, at lånene bliver betalt tilbage, så fylder de mindre i konkurstallene. Virksomhederne er dog også blevet ramt af højere omkostninger, højere renter og visse steder også en vigende efterspørgsel. Det kan omvendt holde konkurserne oppe for en tid.

Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023 til 50.000 virksomheder. Ifølge Skat­testy­rel­sens opgørelse fra september, er de fleste coronalån betalt tilbage. Men der er stadig oprettet til­ba­ge­be­ta­lings­ord­nin­ger for 0,7 mia. kr., mens 2,3 mia. kr. er under inddrivelse. Herudover er 100 mio. kr. i rykkerproces.

Virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger er løftet. Godt nok ligger pro­du­cent­pri­ser­ne -7,5% lavere end for et år siden, men de er fortsat +26% højere end for to år siden, inden de for alvor tog fart. Samtidig er renterne steget, og efterspørgslen viser svaghedstegn. Pri­vat­for­bru­get er faldet og også udenfor landets grænser er flere af vores samhandels landes økonomier bremset op. Det giver tågede for­ret­nings­ud­sig­ter for virksomheder, der er på kanten af at må dreje nøglen om.

Relaterede artikler