Højeste billetsalg i danske biografer i 3 år

Det kommer efter to miserable år under corona, hvor nedlukninger og smittefrygt gjorde biografturen umulig eller besværlig. Når det er sagt, så er der stadig et stykke vej tilbage til billetsalget før corona.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2022 blev solgt 9,89 mio. bi­o­graf­bil­let­ter til forestillinger i danske biografer. Det er 3,27 mio. flere end i 2021 svarende til en fremgang på næsten 50%. 2021 bød dog på det laveste billetsalg i danske biografer i mere end 30 år pga. corona. Sammenligner vi med 2019, og tiden før corona, så er billetsalget -23% lavere i 2022. Statistikken går tilbage til 1980.

Det højere billetsalg har også medvirket til at øge biografernes bil­le­tind­tæg­ter, som blev på 791 mio. kr. i 2022 ex moms. Det er en stigning på 272 mio. kr. i forhold til 2021. Hvis vi sammenligner med 2019 og altså inden krisen, så er der dog igen tale om et fald på -16%.

2022 bød på det bedste billetsalg for landets biografer i 3 år. Det kommer efter to miserable år under corona, hvor nedlukninger og smittefrygt gjorde biografturen umulig eller besværlig. Når det er sagt, så er der stadig et stykke vej tilbage til billetsalget før corona.

Når 2022 ikke byder på en fuld tilbagevenden til tiden før corona, kan det skyldes, at corona stadig spøgte i starten af 2022, mens også den skyhøje inflation og økonomiske usikkerhed har fået nogle til at skære ned eller helt fravælge biografturene for en periode.

Herfra tror vi på yderligere bedring i biografsalget, hvor der er grobund for, at biograferne fortsætter det bedre billetsalg fra 2022 i takt med, at den økonomiske usikkerhed er rykket i baggrunden og inflationen er på vej ned fra tinderne. Samtidig viser danskerne fortsat et opsparet behov for at komme ud og opleve noget igen efter corona, som kan få en positiv effekt for biograferne.

Relaterede artikler