1 af 5 har svært ved uforudsete udgifter

Danskernes privatøkonomiske robusthed falder. 23% af danskerne svarer, at de ikke kan betale en uforudset udgift på 10.000 kr., og det niveau er lidt højere end de sidste år. er sidste efterår og vinter har ramt danskerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 23% danskere ikke kan betale en uforudset udgift på 10.000 kr. Det er 3 procentpoint højere end i 2021 og 2022. Tallene stammer fra Danmarks Statistiks årlige le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­se, som er gennemført i februar-maj 2023*. I undersøgelsen svarer 13% af danskerne, at de har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til. Også her er vi på et lidt højere niveau end i 2021 og 2022, hvor andelen lå på henholdsvis 8% og 10%.

Danskernes pri­va­tø­ko­no­mi­ske robusthed falder i år. 23% af danskerne svarer, at de ikke kan betale en uforudset udgift på 10.000 kr., og det niveau er lidt højere end de sidste par år. Der er også taget store bidder af danskernes budgetter og pengepunge med den galoperende inflation, som særligt hærgede sidste efterår og vinter. Og det har altså ramt danskerne, og særligt dem med mindst på kistebunden.

Tallene om danskernes økonomiske sårbarhed er indsamlet i februar til maj, og har derfor ikke den seneste udvikling med, hvor inflation og ren­testig­nin­ger ser ud til at være faldet til ro. Det ændrer dog ikke ved, at tallet synes at bekræfte, at flere danskere har oplevet problemer med pri­va­tø­ko­no­mi­en. Det giver i og for sig god mening, når man tænker på, hvad der ramte sidste år med højeste inflation i 40 år sammenkoblet med massive ren­testig­nin­ger. Det trak tænder ud i danskernes budgetter, og det kan være en af forklaringerne på, at flere føler, at det er svært at få enderne til at mødes i pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Når alt det er sagt, så er danskerne solide. Vi har rekordhøj beskæftigelse, hvor mere end 3 mio. personer er i arbejde. Der står rekordmange penge på bankkontoen, hvor danskerne samlet set har mere end 1.100 mia. kr. stående. I tillæg ser vi, at restancerne, som er andelen af boligejerne der ikke betaler på re­al­kre­dit­lå­net, er meget lave, hvilket også gælder for antallet af tvangs­auk­tio­ner og antallet af personer registreret i RKI.

* Le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­sen bygger på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se foretaget af Danmarks Statistik. Stikprøven gennemføres én gang årligt i perioden fra februar til maj, som bygger på 6.000 interviews i Danmark, der både omhandler den pågældende person og denne persons husstand. De deltagende husstande omfatter derfor ca. 13.000 personer.

Relaterede artikler