25.674 lånetilbud fra realkreditten i marts

Heraf er 12.779 givet til boligkøb og nybyggeri.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

I marts modtog boligejere og virksomheder 25.674 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne, heraf 12.779 til boligkøb og nybyggeri. Det viser dugfriske tal fra Finans Danmark. Det er især antallet af lånetilbud til boligkøb og nybyggeri, som holder højt niveau i marts, hvor boligejerne har indhentet det højeste antal lånetilbud siden oktober 2017.

Der er fart på boligmarkedet, og det får naturligvis danskerne til at valfarte til re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne for at få finansieret deres boligkøb. Når det er sagt, så er vi langt fra rekorder for antallet af lånetilbud, hvilket skyldes, at det der for alvor kan rykke i lånetilbuddene, er ned­kon­ver­te­rin­ger. Og her betyder de seneste måneders rentestigning, at ned­kon­ver­te­rin­ger ikke for alvor er attraktivt i øjeblikket.

Den toneangivende rente på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag gået fra 0,5% i starten af januar til 1,5% i dag, og da en del boligejere samtidig har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder, så sætter det en naturlig begrænsning på kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten og dermed antallet af lånetilbud.

Retter vi blikket ud i fremtiden, så forventer vi fortsat et pænt niveau i antallet af lånetilbud. Her er det i høj grad aktiviteten på boligmarkedet som vil bidrage, da farten stadig er høj, hvor danskerne vil indhente lånetilbud hos re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne til at finansiere købet. Det nuværende renteniveau vil dog betyde, at bidraget til antallet af lånetilbud fra ned­kon­ver­te­rin­ger vil være relativt begrænset. Det har primært været boligejere med 2%-lån eller derover, som har haft gevinst af en ned­kon­ver­te­ring, og med den nuværende rente på 1,5%, er ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne så godt som forduftet for de boligejere.

Relaterede artikler