Realkreditinstitutterne gav 23.104 lånetilbud i september

Det er 18 pct. flere end i august.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Finans Danmark viser, at boligejere og virksomheder i september modtog 23.104 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne. Det er 3.576 flere end i august og svarer til en stigning på 18 pct.

Set under et har kursen på 1 pct. lånet med afdrag taget et hop op i september, hvor kursen er gået fra i underkanten af 99 i starten af måneden til i dag at lyde på 99,8. Det høje kursniveau, hvor 1 pct. lånet har ligget meget tæt på 100 i næsten en hel måned, får altså visse boligejere ud af busken i forhold til at nedkonvertere deres realkreditlån. Det er især boligejere med 2 pct. lån eller derover, for hvem en ned­kon­ver­te­ring er interessant. Dertil kommer, at der stadig er godt gang i bolighandlerne, og det påvirker også antallet af lånetilbud i opadgående retning.

Ser vi specifikt på indeværende måned, så forventer vi, at oktober kommer til at byde på et pænt omfang af lånetilbud. Det skyldes, at oktober måned har en op­si­gel­ses­frist lurende ved udgangen af måneden. Og netop en op­si­gel­ses­frist får normalt flere kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere ud af busken end månederne forinden. Med de nuværende renteniveauer ser vi dog ikke kon­ver­te­rings­bøl­ger af større karakter forude. Her skal renteniveauet endnu længere ned, før vi kan italesætte noget som helst udover en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge. Antallet af lånetilbud er i høj grad påvirket af ren­te­ud­vik­lin­gen og kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne, som historisk også er det, som for alvor har givet udsving i antallet af lånetilbud. I øjeblikket har 0,5 pct. lånet en kurs lige over 96, men vi har tidligere set tingene gå hurtigt. Hopper 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, så vil det helt naturligt skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvilket også vil få gang i antallet af lånetilbud.

Ser vi længere fremad, så forventer vi overordnet set, at antallet af lånetilbud vil være på et lidt lavere niveau end tidligere med de nuværende renteniveauer. Det skyldes kort og godt, at mange boligejere allerede har nedkonverteret ved tidligere lejligheder, og portionen af boligejere med 2 pct. lån eller derover derfor er blevet meget mindre. Samtidig forventer vi, at boligmarkedet går ind i en periode med en mere afdæmpet han­del­sak­ti­vi­tet end det, som de foregående måneder har budt på.

Relaterede artikler