Øget køberlyst bringer udbuddet i bund

Udbuddet af huse faldt med 3,1 procent.

Bolighandlerne buldrer videre - sidste uge bød på højeste hussalg under coronakrisen

Friske tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af huse og lejligheder fortsætter nedad. Udbuddet af huse var ved udgangen af oktober 3,1 procent lavere end for blot en måned siden, mens udbuddet af lejligheder faldt med 4 procent i samme periode. Der var derved 28.992 huse og 6.465 lejligheder til salg i Danmark ved udgangen af oktober.

Laveste renteniveau i 14 år

Det er normalt, at vi i efteråret ser udbuddet af boliger falde, men bevægelserne vi ser i øjeblikket, overgår de normale sæsonudsving. Det vidner om, hvor meget fart der er på boligmarkedet. Farten betyder, at over det seneste år er næsten hvert femte til-salg skilt blevet fjernet på hus- og ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det. Boligsidens tal går kun 10 år tilbage, men sammenligner vi med andre statistikker, der har en længere levetid, er boligudbuddet endt på det laveste niveau i over 14 år.

Det store fald, vi har set i udbuddet af boliger, skyldes i højere grad øget købelyst, fremfor til­ba­ge­hol­den­de sælgere. Der er nemlig solgt rigtig mange boliger i år, og i løbet af årets første 10 måneder er der allerede handlet lige så mange boliger som i hele 2019.

 

Er du også i markedet efter en bolig?
Bliv BoligKlar på 24 timer

Book et møde hos os med 1 times varsel. Senest 24 timer efter mødet, får du svar på, om boligen kan blive din.

Læs mere

 

Farvel til prisfald i nærmeste fremtid

En del af forklaringen på den store købsinteresse skal faktisk findes før Coronakrisen. Boligsalget havde det i forvejen godt da mange år med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, stigende reallønninger og faldende renter havde skabt en rigtig god cocktail for boligmarkedet. De gode takter har givet boligmarkedet medvind på trods af Coronakrisen, da krisens karakter har betydet, at det ikke umiddelbart er boligmarkedets kernetropper som har været ramt.

Normalt ville en økonomisk krise også være forbundet med prisfald på boligmarkedet, men med det nuværende lave udbud, kan vi godt vinke farvel til prisfald, i den allernærmeste tid. Det lave udbud giver snarere priserne luft under vingerne, da sælgerne står i en langt bedre situation i dag end for blot et år siden.

Stadig en god interesse for sommerhuse

Samlet set var der 5.935 sommerhuse til salg ved udgangen af oktober. Udbuddet af sommerhuse var ved udgangen af oktober 8,2 procent lavere end for en måned siden. Udbuddet af sommerhuse fortsætter altså med en rivende fart, og selvom det er normalt, at som­mer­hus­ud­bud­det falder i oktober, overgår månedens fald normalen.

Sammenlignet med samme tid sidste år er næsten 4 ud af 10 sommerhuse forsvundet fra markedet. Vi skal nu helt tilbage til 2006 for sidst at finde et tidspunkt med så få sommerhuse til salg. Den udvikling skyldes ikke alene gode realøkonomiske forhold, men også at man fra politisk side har lempet lånekrav og ud­lej­nings­reg­ler for sommerhuse, hvilket har givet som­mer­hus­mar­ke­det medvind. Dertil har udsigten til ferie herhjemme i Danmark givet mange potentielle som­mer­hus­kø­be­re det sidste skub til at virkeliggøre drømmen.

Relaterede artikler